Vliv popularizačních aktivit na změnu chování a zájmu veřejnosti o vědu a výzkum

Vliv popularizačních aktivit na změnu chování a zájmu veřejnosti o vědu a výzkum

SSČ již mnoho let pořádá popularizační a naučné akce pro širokou veřejnost – přednášky, workshopy, festivaly, výstavy. V silně „konkurenčním prostředí“ téměř nekonečného množství aktivit nabízených komerční sférou, masmédii či sociálními sítěmi, a při stále zrychlujícím se životním tempu, je třeba každou jednotlivou popularizační akci v maximální možné míře připravit přesně dle potřeb cílového publika, ať již jde o širokou veřejnost jako v případě aktivit typu TAV, či úzké skupinky odborníků nebo studentů vysokých škol s daným oborovým zaměřením.

Potřeby cílové skupiny lze v praxi odhalit prakticky jediným možným objektivním způsobem, a to měřením těchto postojů a potřeb pomocí standardizovaných technik sociologického výzkumu, resp. technik výzkumu trhu (a spotřebitelského chování).

V rámci dlouhodobého plánu sledování reálných dopadů popularizační činnosti byla proto zahájena jeho první fáze ve snaze získat povědomí o motivaci návštěvníků a jejich postojů ve vztahu k vědě, potažmo české vědě a Akademii věd, a to na festivalu Týden Akademie věd ČR 2022.

Cílem šetření bylo nejen sledování chování návštěvníků této akce a hodnocení daného ročníku TAV, například v oblasti preferencí určitých aktivit, vědních oborů, komunikačních kanálů, ale také možnost do budoucna využít ověřené nástroje podpory a propagace jednotlivých akcí za účelem pozitivního ovlivňování postojů návštěvníků popularizačních aktivit.

V roce 2022 bylo realizováno první ze série dotazníkových (sociologických) šetření, a to hodnocení vybraných aspektů konkrétní popularizační aktivity AV ČR – Týdne Akademie věd 2022 z pohledu návštěvníků. Výzkum byl od počátku koncipován jako nereprezentativní (z pohledu obecné populace či návštěvnického profilu), specifický, zejména s ohledem na úzce definovanou cílovou skupinu a spíše oportunním výběrem.

Závěrečná zpráva z kvantitativního šetření (návštěvníci) Týden Akademie věd ČR, ročník 2022

Kontaktní osoba

Monika Petržílkovávedoucí Odboru popularizace vědy


+420 221 403 274
+420 724 943 813