6. 11. 2019 - Platforma transferu znalostí

6. 11. 2019 - Platforma transferu znalostí

Druhé celoakademické setkání pracovníků transferu znalostí - workshop.

Téma

  • Pravidla pro zakládání akademických spin-off.

Obsah

  • Co se vlastně všechno myslí pod označením akademický spin-off? Jaké mohou být typy vazby mezi takovou obchodní společností a pracovištěm AV ČR? A jaká by měla být pravidla pro jejich zakládání a jejich provoz?

  • Společně se pobavíme o jednotlivých reálných úspěšných i méně úspěšných případech a pokusech o založení akedemické spin-off. Budeme hledat překážky a důvody, proč se některé pokusy nezdařily, co by jim pomohlo, jak to příště udělat lépe.

    Výsledkem setkání bude návrh opatření, které by AV měla v nejbližších letech uskutečnit.

Pro koho

  • Pro pracovníky transferu znalostí z pracovišť AV ČR a všechny další, které transfer zajímá. 

Typ akce

  • Panelová diskuze

Kdy a kde

  • 6. listopadu 2019
  • Národní, místnost č. 205
  • REGISTRACE

Koordinátorka akceMonika Kukol′ Sochorová, +420 731 663 879