Duševní vlastnictví ve vědeckém prostředí

Duševní vlastnictví ve vědeckém prostředí

Téma

  • Základní pojmy duševního vlastnictví a výsledků VaV
  • Zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy
  • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím – transfer znalostí

Obsah

Vědecká práce má za cíl získávat nové poznatky, znalosti a dovednosti o věcech a procesech. Vytváří nová díla autorská, vznikají nové vynálezy a technická řešení, dochází k objevům, formulacím teorií, ale také k získávání unikátních dovedností. Tvoří se tak soubor explicitních i implicitních znalostí, které mohou mít ohromný aplikační potenciál a specifickou hodnotu. Úvodní seznámení s tím, co může být duševním vlastnictvím a jak se k jeho využití lze postavit je předmětem tohoto setkání.

Pro koho

Pro tvůrčí pracovníky ze všech pracovišť AV ČR, kteří se zajímají o oblast transferu znalostí a technologií

Typ akce

Přednáška s diskuzí.
Formát akce: neformální
Termín 22. března je již plně OBSAZEN!

Vstup na akci 4. května pouze po předchozí REGISTRACI.

Kdy a kde

22. března 2021 9:00-13:00

4. května 2021 9:00-13:00

online

Koordinátorka akceBarbora Jedličková+420 739 546 711