Vědci, nebojte se transferu

Vědci, nebojte se transferu

 

Témata 

seminářů

Úvod

Tvůrčí a odborná vědecká práce je zdrojem unikátního duševního vlastnictví s obrovským aplikačním potenciálem. Při včasném rozpoznání hrají samotní tvůrci zcela klíčovou úlohu. Proto jsme pro Vás připravili celou škálu seminářů, které Vám s touto rolí pomohou.

Přinášíme základní orientaci v problematice uplatňování výsledků výzkumu v praxi, které se také říká transfer znalostí a technologií: Co všechno se považuje za duševní vlastnictví a kdo k němu má jaká práva. Jaké mohou být výsledky výzkumu, kritéria, která naznačují jeho aplikační potenciál a co je potřeba udělat proto, aby se výsledek stal produktem, který lze uplatnit na trhu.

Ukazujeme si, jakou roli hrají patentové dokumenty a jak se forma patentu dá využít při právní ochraně výsledku, při jeho uplatnění a v neposlední řadě se zamýšlíme nad třemi základními formami, jak se výsledek do praktického využití může dostat – spolupráce, licence nebo založení nové firmy. 

Pro koho

Pro tvůrčí pracovníky pracovišť AV ČR, kteří se zabývají oblastí transferu znalostí a technologií.

Typ akce

Půldenní interaktivní semináře.

Kdy a kde

Máme pro Vás na květen a červen připravené další semináře na téma:

Licencování výsledků výzkumu registrujte se ZDE

Výsledek výzkumu a jeho aplikační potenciál registrujte se ZDE

Místo konání: Microsoft Teams 

Co s sebou

Dobrou náladu. Chuť tvořit a sdílet.

Veškeré materiály obdržíte v den semináře.

Koordinátorka akce: Barbora Jedličková, +420 739 546 711

 

Lektoři

Ing. Lenka Scholzová

Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR

Vystudovala experimentální fyziku a po vědeckém bádání se začala věnovat transferu technologií. Nejprve v ELI Beamlines, a následně se stala jedním z hlavních architektů myšlenky Centra transferu technologií AV ČR. Po založení Centra usedla v jeho čele.

 „Transfer se často prezentuje jako lineární záležitost. Mám výsledek, oznámím ho, zapatentuji, nabídnu firmám, ty si ho koupí a začnou chodit peníze a všichni budeme spokojení. Takhle to v praxi nefunguje. Výsledků je celá řada typů, stejně tak jako jejich způsobů uplatnění v praxi.

 

Mgr. Michal Beluský, Ph.D.

Právník, Centrum tranferu technologií AV ČR

V Centru transferu technologií AV ČR sleduje domácí i zahraniční právní regulaci transferu technologií, vytváří metodiky, checklisty či smluvní vzory pro ústavy Akademie věd. Na kurzech se s ním setkáte při přednáškách o smluvním výzkumu, zakládání akademických spin-off firem, či problematice licencování.

 „Stává se, že lidé zavírají oči před problémy, chtějí hlavně dostat grant, získat financování od firmy, ale už se nezajímají o to, jaká rizika to s sebou přináší. Doporučuji raději udělat pár projektů, ale u těch si pohlídat všechno, aby to byla profesionálně odvedená práce. Je to lepší než sekat jeden projekt za druhým a doufat, že se nic nestane.

 

Ing. Jakub Hruška

Specialista IP, Centrum transferu technologií AV ČR

Začínal jako projektový manažer v oblasti dotací a rámcových programů EU v jednom z prvních podnikatelských inkubátorů výzkumného ústavu v ČR, věnoval se komerčnímu psaní projektů nebo tvorbě spoluprací ve výzkumu v Hospodářské komoře ČR. Jeho práce vždy úzce souvisela s vědou a výzkumem a v posledních 7 letech také s ochranou duševního vlastnictví a tržními analýzami. Na kurzech seznamuje účastníky s historií transferu technologií, rešeršemi a průzkumy trhu, provádí je úvodem do tématu a občas se ujme i moderátorské role.

 „Když na kurzech vídám motivované lidi, které téma zajímá, osobnosti, které vytvořily dobrou přátelskou skupinu, je to pro mě největší odměnou