Výzkumné spolupráce s podniky

Výzkumné spolupráce s podniky

Téma

  • Smlouvy o spolupráci ve výzkumu
  • Vzorové smlouvy typu DESCA nebo „Lambert Agreement“
  • Utajování informací – NDA, MTA a další
  • Klasifikace ne/hospodářských činností a jejich dokladování

Obsah

Při spolupráci s aplikační sférou může docházet k mnoha různým činnostem. Podíváme se na to, jaké typy spolupráce můžeme navázat z pohledu nedovolené veřejné podpory a jak je prokázat při následných kontrolách a ve výkazech. Povíme si, na co při vyjednávání smlouvy nezapomenout a na co si dát vysloveně pozor. Součástí bude také diskuze o aktuálním vývoji ve vyjednávání vzo-rových typů smluvních ujednání typu tzv. „Lambertových smluv".

Pro koho

Pro tvůrčí pracovníky ze všech pracovišť AV ČR, kteří se zajímají o oblast transferu znalostí a technologií

Typ akce

Přednáška s diskuzí.
Formát akce: neformální

Kdy a kde

Pokud máte o opakování semináře zájem, hlasujte prosím ZDE.

Seminář máme v plánu opakovat na podzim 2021, termín konání bude upřesněn s ohledem na výsledky hlasování.

Koordinátorka akceBarbora Jedličková+420 739 546 711