Ženy v politice a ve vědě: Jak se ne/daří překonávat překážky

Ženy v politice a ve vědě: Jak se ne/daří překonávat překážky

Brunch s poradkyní předsedy vlády pro vědu Rut Bízkovou

18. 6. 2019 | 9.00-12.00 | Vila Lanna

Akce pro začínající vědkyně.

Jak v politice, tak ve vědě zůstává žen poskrovnu. V obou disciplínách, a nejen v nich, si nevedeme zrovna nejlépe. A co teprve když chcete obojí spojit?

Předsedkyně Technologické agentury ČR (TAČR), ministryně životního prostředí, vědkyně Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. To je výčet jen několika z mnoha pozic, které ve svém úspěšném profesním životě zastávala Rut Bízková. Jaké překážky se jí a ženám v inovacích, vědě a rozhodovacích pozicích daří či nedaří překonávat? Jak se pracuje a řídí v převážně mužských kolektivech? Proč v Radě pro výzkum, vývoj a inovace není žádná žena? Jak se Rut Bízkové prosazovalo téma genderové rovnosti v TAČRu a jaká bude chystaná Národní politika výzkumu, vývoje a inovací? To všechno a mnohem víc v diskuzi na našem brunchi.

Přijďte, budete vítány.