Archiv akcí

Archiv akcí

6. seminář z cyklu "Aktuální strategické souvislosti uplatňování výsledků VaV"

Téma

 • Akademický Spin - off 

Obsah

 • Označení spin-off se stalo často užívaným moderním slovem, u kterého ale není přesně jasné, co se za ním skrývá. Pojďme si vyjasnit, co může nebo by mohlo být vnímáno pod označením akademický spin-off a proč má smysl se o tom bavit.

 • Ve stručnosti se podíváme, kdy dává smysl rozhodnout se pro uplatnění výsledku VaV formou spin-off a co všechno po takovém rozhodnutí je třeba udělat. Probereme věcnou přípravu i nezbytnou akademickou administrativu, možná u toho rozbijeme i některé mýty a pověry, které jsou s akademickými spin-off spojeny.

 • Na závěr také nahlédneme pod pokličku zahraniční praxe, která by nám mohla být inspirací pro závěrečnou debatu, jak upravit náš akademický systém tak, aby vznik spin-off lépe podporoval.

Pro koho

 • Pro vědce i administrativní pracovníky ze všech pracovišť AV ČR, kteří se zajímají o oblast transferu znalostí a technologií

Typ akce

 • Přednáška s diskuzí.
 • Formát akce: neformální
 • Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.

Kdy a kde

 • 31. října a 21. listopadu 2019
 • Národní 1009/3, Praha 1

Koordinátorka akceBarbora Jedličková

9:00 - 9:30

Registrace

 

9:30 – 11:00

 

Co znamená označení společnosti jako spin-off.

Jaký je jeho význam v kontextu výzkumných organizací.

Vede:

Lenka Scholzová

11:00 – 11:30

Přestávka na občerstvení

 

11:30 – 13:00

Jak postupovat a na co se připravit, když chci založit spin-off.

Vede:

Jakub Hruška

13:00 – 13:15

Přestávka na kávu

 

13:15 – 14:00

Zakládání spin-off z pohledu zahraničních výzkumných institucí.

Vede:

Míchal Beluský

 

Lektoři

Ing. Lenka Scholzová
 • Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR

 • Vystudovala experimentální fyziku a po vědeckém bádání se začala věnovat transferu technologií. Nejprve v ELI Beamlines, a následně se stala jedním z hlavních architektů myšlenky Centra transferu technologií AV ČR. Po založení Centra usedla v jeho čele.
 •  „Transfer se často prezentuje jako lineární záležitost. Mám výsledek, oznámím ho, zapatentuji, nabídnu firmám, ty si ho koupí a začnou chodit peníze a všichni budeme spokojení. Takhle to v praxi nefunguje. Výsledků je celá řada typů, stejně tak jako jejich způsobů uplatnění v praxi.
Ing. Jakub Hruška
 • Specialista IP, Centrum transferu technologií AV ČR

 • Začínal jako projektový manažer v oblasti dotací a rámcových programů EU v jednom z prvních podnikatelských inkubátorů výzkumného ústavu v ČR, věnoval se komerčnímu psaní projektů nebo tvorbě spoluprací ve výzkumu v Hospodářské komoře ČR. Jeho práce vždy úzce souvisela s vědou a výzkumem a v posledních 7 letech také s ochranou duševního vlastnictví a tržními analýzami. Na kurzech seznamuje účastníky s historií transferu technologií, rešeršemi a průzkumy trhu, provádí je úvodem do tématu a občas se ujme i moderátorské role.
 • Když na kurzech vídám motivované lidi, které téma zajímá, osobnosti, které vytvořily dobrou přátelskou skupinu, je to pro mě největší odměnou
Mgr. Michal Beluský
 • Právník, Centrum tranferu technologií AV ČR

 • V Centru transferu technologií AV ČR sleduje domácí i zahraniční právní regulaci transferu technologií, vytváří metodiky, checklisty či smluvní vzory pro ústavy Akademie věd. Na kurzech se s ním setkáte při přednáškách o smluvním výzkumu, zakládání akademických spin-off firem, či problematice licencování.
 •  „Stává se, že lidé zavírají oči před problémy, chtějí hlavně dostat grant, získat financování od firmy, ale už se nezajímají o to, jaká rizika to s sebou přináší. Doporučuji raději udělat pár projektů, ale u těch si pohlídat všechno, aby to byla profesionálně odvedená práce. Je to lepší než sekat jeden projekt za druhým a doufat, že se nic nestane.