září 2019 - Modul 7 - Spin-off

září 2019 - Modul 7 - Spin-off

 

Téma

 • Příprava a založení spin-off
 • Možnosti financování spin-off
 • Příklady z praxe 

Obsah

 • Kdy dává smysl uvažovat o založení nové firmy, která bude využívat výsledky VaV práce? Ukážeme si motivace k založení spin-off, kdy ano, kdy ne. Probereme předpoklady k založení a vedení/udržení spin-off – osobnostní, právní, institucionální, ekonomické apod.
 • Skutečně je nutné se toho bát (legendy a pověsti)? Zkusíme si společně navrhnout postupy a kroky pro založení udržitelného spin-off. Podíváme se na nezbytné podklady, jako je business plán nebo podpůrné možnosti (finanční zdroje a možnosti, inkubátory)

 • Ukážeme si příklady z praxe – úspěšné i neúspěšné a pokusíme se analyzovat proč a v čem daný spin-off uspěl či naopak propadl. 

Pro koho

 • Pro vědecké a administrativní pracovníky z partnerských pracovišť AV ČR, kteří se zabývají oblastí transferu znalostí a technologií.

Typ akce

 • Dvoudenní interaktivní seminář: první část je přednášková a výcviková, ve druhé tzv. follow-up části mají účastníci možnost prakticky si ověřit nabyté znalosti.
 • Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.

Kdy a kde

 • první část - 10. září nebo 18. září 2019 (9:00 - 17:00)
 • druhá část - 8. října 2019 (9:00 - 13:00)
 •  
 • Místo konání: Wiehlův dům, Vodičkova 40, Praha 1, zasedací místnost CeTTAV, 3. patro
 •  
 • Příchod a registrace: 30 min. před začátkem semináře, s možností občerstvit se ranní kávou. K registraci se prosím dostavte nejpozději 15 min. před zahájením semináře. Usnadníte tím včasné zahájení akce.
  Děkujeme.

Co s sebou

 • Dobrou náladu. Chuť tvořit a sdílet.
 • Veškeré materiály obdržíte v den semináře.

Koordinátorka akceBarbora Jedličková, +420 739 546 711

Program

9:00 – 10:30

 

Spin off v kontextu transferu znalostí

Znamení příležitostí v procesu vyhodnocení výsledku

Vede:

Jakub Hruška

10:30 – 10:45

Přestávka na kávu

 

10:45 – 12:15

 

Mýty a legendy o akademických spin-off

Co je, může být a není spin-off – a proč?

Vede:

Lenka Scholzová

12:15 – 13:15

Přestávka na společný oběd

 

13:15 – 14:45

 

Příležitosti a podmínky pro financování spin-off

Praktické úkony a souvislosti založení spin-off

Vede:

Míchal Beluský

14:45 – 15:00

Přestávka na kávu

 

15:00 – 17:00

 

Příklady skutečné praxe v AV ČR

Od IOCB Tech přes I&i Prague až k Diana Technologies

Vede host:

Jaromír Zahrádka

Lektoři

Ing. Jakub Hruška
 • Specialista IP, Centrum transferu technologií AV ČR

 • Začínal jako projektový manažer v oblasti dotací a rámcových programů EU v jednom z prvních podnikatelských inkubátorů výzkumného ústavu v ČR, věnoval se komerčnímu psaní projektů nebo tvorbě spoluprací ve výzkumu v Hospodářské komoře ČR. Jeho práce vždy úzce souvisela s vědou a výzkumem a v posledních 7 letech také s ochranou duševního vlastnictví a tržními analýzami. Na kurzech seznamuje účastníky s historií transferu technologií, rešeršemi a průzkumy trhu, provádí je úvodem do tématu a občas se ujme i moderátorské role.
 • Když na kurzech vídám motivované lidi, které téma zajímá, osobnosti, které vytvořily dobrou přátelskou skupinu, je to pro mě největší odměnou
Ing. Lenka Scholzová
 • Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR

 • Vystudovala experimentální fyziku a po vědeckém bádání se začala věnovat transferu technologií. Nejprve v ELI Beamlines, a následně se stala jedním z hlavních architektů myšlenky Centra transferu technologií AV ČR. Po založení Centra usedla v jeho čele.
 •  
  Transfer se často prezentuje jako lineární záležitost. Mám výsledek, oznámím ho, zapatentuji, nabídnu firmám, ty si ho koupí a začnou chodit peníze a všichni budeme spokojení. Takhle to v praxi nefunguje. Výsledků je celá řada typů, stejně tak jako jejich způsobů uplatnění v praxi.
Mgr. Michal Beluský
 • Právník, Centrum tranferu technologií AV ČR

 • V Centru transferu technologií AV ČR sleduje domácí i zahraniční právní regulaci transferu technologií, vytváří metodiky, checklisty či smluvní vzory pro ústavy Akademie věd. Na kurzech se s ním setkáte při přednáškách o smluvním výzkumu, zakládání akademických spin-off firem, či problematice licencování.
 •  
  Stává se, že lidé zavírají oči před problémy, chtějí hlavně dostat grant, získat financování od firmy, ale už se nezajímají o to, jaká rizika to s sebou přináší. Doporučuji raději udělat pár projektů, ale u těch si pohlídat všechno, aby to byla profesionálně odvedená práce. Je to lepší než sekat jeden projekt za druhým a doufat, že se nic nestane.
RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D.
 • CEO a zakladatel společnosti i&i Prague, s. r. o.

 • Jaromír Zahrádka v současné době působí jako ředitel a spoluzakladatel biotechnologického inkubátoru i&i Prague s.r.o. Před založením i&i pracoval pro IOCB Tech, kde měl především za úkol rozvoj společnosti samotné i jednotlivých projektů. V oblasti transferu technologií se pohybuje více než 6 let a podílel se na úspěšném licencování více jak 10 technologií a založení 3 spin-off společností.
  Ve své profesi kombinuje své vzdělání v oboru Biochemie (PřF UK), Managementu, Podnikové ekonomie a Oceňování (VŠE). Odborně se věnuje především metodám určení tržního potenciálu technologií a jejich oceněním pro účely vyjednávání mezi akademickým pracovištěm a komerčním partnerem. V této oblasti Transferu technologií a oceňování pravidelně přednáší v rámci specializačních kurzů na několika vysokých školách a působí jako konzultant nebo oponent diplomových prací. Za posledních 5 let se podílel na prodeji cca 10 licencí a vzniku 5 spin-off společností, další jsou v přípravě.