23. 5. 2019 - Tranferářovo PP (Pivo & Patenty)

23. 5. 2019 - Tranferářovo PP (Pivo & Patenty)

Neformální setkání, kde rozebereme vše, co vás pálí.

Téma

  • Praktické aspekty duševního vlastnictví a jeho evidence

Obsah

  • Velkolepému úspěchu vždy předchází nenápadná příprava.” – Robert H. Schuller

  • Pojmenujeme příčiny problémů, které řešíte a společně na ně najdeme odpověď. Protože i obtížně řešitelná záležitost může být na jiném pracovišti již dávno vyřešena - třeba i to, jak evidovat duševní vlastnictví vznikající na vašem pracovišti a vše, co s ním souvisí - průběh patentového řízení, navázané granty, smlouvy, závazky, omezení.... aby se v tom nic důležitého neztratilo

Pro koho


  • Pro pracovníky transferu znalostí z pracovišť AV ČR a všechny další, které transfer zajímá. 

Typ akce

  • Neformální setkání v neformální prostředí - volná diskuze s praktickými závěry.
  • Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.

Kdy a kde

  • 23. května 2019, v 16:00
  • V salonku restaurace Lokál v Dlouhé ulici v Praze.
Koordinátorka akceMonika Kukol′ Sochorová, +420 731 663 879