21. 10. 2020 - Budoucnost transferu technologií AV ČR

21. 10. 2020 - Budoucnost transferu technologií AV ČR

Panelová diskuze - Budoucnost transferu technologií AV ČR

Téma

Budoucnost transferu technologií AV ČR

Obsah

Jak vláda ČR, tak i AV ČR v poslední době intenzivně řeší otázku formy a způsobu systémového přístupu k transferu technologií na centrální i decentralizované úrovni AV ČR. Ve hře je několik strategií jak „transfer“ v blízké budoucnosti pojmout a v podzimních dnech by měla mít představa vedení AV ČR již jasnější kontury. Rádi bychom využitli tento prostor k představení a diskuzi otázek týkajících se klíčových požadavků AV ČR na jednotnou vizi, směr kterým chce do budoucna jít.


Pozvání k panelové diskuzi přijali 

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.,   Místopředseda II. vědní oblasti, Akademická Rada AV ČR

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., IOCB Tech s.r.o.

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., člen Akademické rady AV ČR 

moderátor Mgr. Michal Beluský, právník Centra Transferu Technologií AV ČR

Pro koho

Pro akademiky, vědce, transferáře a všechny, které toto téma zajímá.

Typ akce

Kdy a kde

  • 21. 10. 2020
  • od 09:00h

Záznam

       Záznam z akce najdete na této adrese: https://youtu.be/osbEo_qHWIM

 Kontakt: Klára Langerová, +420 731 152 867