9. 6. a 17. 6. 2020 - Licenční strategie

9. 6. a 17. 6. 2020 - Licenční strategie

8. seminář z cyklu "Aktuální strategické souvislosti uplatňování výsledků VaV"

Téma

  • Co je licence, proč jí chtít a kde všude jí uplatnit
  • Jak nejlépe sestavit licenční smlouvu
  • Jak ocenit a nastavit licenční odměny 

Obsah

Licence je často vnímána jako vrchol a cíl transferu, který si zaslouží oslavu. Počty uzavřených licencí a příjmy z nich se považují za jedno z klíčových hodnotících kritérií úspěšnosti TT. Podíváme se, jaké je za úspěšným licencováním schováno úsilí, kdy dává smysl rozhodnout se pro licencování a kdy raději volit jiné formy transferu. Zorientujeme se v právních náležitostech licenčních smluv a licenčních ujednání. Pobavíme se o způsobech stanovení ceny za licenci a zahrajeme si licenční hru.

Pro koho

Pro vědce i administrativní pracovníky ze všech pracovišť AV ČR, kteří se zajímají o oblast transferu znalostí a technologií

Typ akce

Přednáška s diskuzí.
Formát akce: neformální
Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.

Kdy a kde

9. a 17. června 2020
Národní 1009/3, Praha 1, místnost číslo 205

Koordinátorka akceBarbora Jedličková

Program

9:00 - 9:30

Registrace

 

9:30 – 11:00

Licence – kdy, kde a proč?
Příprava na jednání

Vede:
Lenka Scholzová

11:00 – 11:30

Přestávka na občerstvení

 

11:30 – 13:00

Náležitosti licenční smlouvy
Cena za licenci

Vede:
Michal Beluský
Lenka Scholzová

13:00 – 13:15

Přestávka na kávu

 

13:15 – 15:00

Licenční hra
Interní procesy

Vede:
Lenka Scholzová
Michal Beluský

Lektoři

Ing. Lenka Scholzová

Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR

Vystudovala experimentální fyziku a po vědeckém bádání se začala věnovat transferu technologií. Nejprve v ELI Beamlines, a následně se stala jedním z hlavních architektů myšlenky Centra transferu technologií AV ČR. Po založení Centra usedla v jeho čele.

 „Transfer se často prezentuje jako lineární záležitost. Mám výsledek, oznámím ho, zapatentuji, nabídnu firmám, ty si ho koupí a začnou chodit peníze a všichni budeme spokojení. Takhle to v praxi nefunguje. Výsledků je celá řada typů, stejně tak jako jejich způsobů uplatnění v praxi.

Mgr. Michal Beluský

Právník, Centrum tranferu technologií AV ČR

V Centru transferu technologií AV ČR sleduje domácí i zahraniční právní regulaci transferu technologií, vytváří metodiky, checklisty či smluvní vzory pro ústavy Akademie věd. Na kurzech se s ním setkáte při přednáškách o smluvním výzkumu, zakládání akademických spin-off firem, či problematice licencování.

 „Stává se, že lidé zavírají oči před problémy, chtějí hlavně dostat grant, získat financování od firmy, ale už se nezajímají o to, jaká rizika to s sebou přináší. Doporučuji raději udělat pár projektů, ale u těch si pohlídat všechno, aby to byla profesionálně odvedená práce. Je to lepší než sekat jeden projekt za druhým a doufat, že se nic nestane.