duben a květen 2020 - Modul 9 - Otevřený přístup?

duben a květen 2020 - Modul 9 - Otevřený přístup?

Téma

  • Jak se vyznat v konceptech jako Open Data nebo Open Source 
  • Práce s utajovanými informacemi (know-how), smluvní a procesní zajištění
  • Speciální typy technologií, které vyžadují speciální zacházení

Obsah

V tomto modulu se společně zaměříme na speciality doprovázející tvorbu software a databází, zkusíme se zorientovat v tzv. otevřených licencích nebo tzv. copyleft. Se zkušeným odborníkem se seznámíme s praxí a reálnými příklady komercializace z oblasti open-acces a creative commons. Budeme se věnovat ochraně informací nejen našich (když chceme licencovat naše know-how), ale zejména těch, které nám jsou v rámci spoluprací svěřeny (a někdy za jejich vyzrazení hrozí sankce). Probereme rizika speciálních režimů, jako jsou materiály typu „dvojího užití“ a tzv. citlivé technologie, zejména z pohledu předcházení potenciálních průšvihů.

Pro koho

Pro vědecké a administrativní pracovníky z partnerských pracovišť AV ČR, kteří se zabývají oblastí transferu znalostí a technologií.

Typ akce

Dvoudenní interaktivní seminář: první část je přednášková a výcviková, ve druhé tzv. follow-up části mají účastníci možnost prakticky si ověřit nabyté znalosti.

Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.

Kdy a kde

první část: 22. dubna nebo 5. května 2020 (9:00 - 17:00)

druhá část: 18. května 2020 (9:00 - 13:00) 

Místo konání: Microsoft Teams 

Přihlášení k online semináři: 10 min. před začátkem semináře.
Odkazy pro připojení k jednotlivým blokům semináře budou včas k dispozici v programu.
Děkujeme.

Co s sebou

Dobrou náladu. Chuť tvořit a sdílet.

Veškeré materiály obdržíte v den semináře.

Koordinátorka akce: Barbora Jedličková, +420 739 546 711

 

Program

9:00 – 10:30

Open Science, Open Access, Open Data a Creative Commons

Vede host:
Jiří Marek

10:30 – 10:45

Přestávka na kávu

 

10:45 – 12:15

Open Source a Free Software

Vede:
Michal Beluský

12:15 – 13:15

Přestávka na společný oběd

 

13:15 – 14:45

Know-how a obchodní tajemství a jejich smluvní zajištění (NDA, MTA)

Vede:
Michal Beluský

14:45 – 15:00

Přestávka na kávu

 

15:00 – 17:00

Speciální informační režimy jako dvojité užití a citlivé technologie

Vede:
Lenka Scholzová

Lektoři

Ing. Lenka Scholzová

Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR

Vystudovala experimentální fyziku a po vědeckém bádání se začala věnovat transferu technologií. Nejprve v ELI Beamlines, a následně se stala jedním z hlavních architektů myšlenky Centra transferu technologií AV ČR. Po založení Centra usedla v jeho čele.

 „Transfer se často prezentuje jako lineární záležitost. Mám výsledek, oznámím ho, zapatentuji, nabídnu firmám, ty si ho koupí a začnou chodit peníze a všichni budeme spokojení. Takhle to v praxi nefunguje. Výsledků je celá řada typů, stejně tak jako jejich způsobů uplatnění v praxi.

 

Mgr. Michal Beluský

Právník, Centrum tranferu technologií AV ČR

V Centru transferu technologií AV ČR sleduje domácí i zahraniční právní regulaci transferu technologií, vytváří metodiky, checklisty či smluvní vzory pro ústavy Akademie věd. Na kurzech se s ním setkáte při přednáškách o smluvním výzkumu, zakládání akademických spin-off firem, či problematice licencování.

 „Stává se, že lidé zavírají oči před problémy, chtějí hlavně dostat grant, získat financování od firmy, ale už se nezajímají o to, jaká rizika to s sebou přináší. Doporučuji raději udělat pár projektů, ale u těch si pohlídat všechno, aby to byla profesionálně odvedená práce. Je to lepší než sekat jeden projekt za druhým a doufat, že se nic nestane.

 

Mgr. Ing. Jiří Marek

Open Access manažer Masarykovy univerzity, místopředseda neziskové organizace Open Content, z.s.

Vystudoval chemii a technologie ochrany životního prostředí na VUT v Brně a právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Již během studií se snažil hledat propojení těchto dvou zdánlivě nepropojitelných oborů. Podařilo se mu to až v oblasti Open Access, o které se poprvé dozvěděl skrze spolupráci na rozvoji licencí Creative Commons v České republice v roce 2011. Aktuálně pracuje jako Open Access manažer Masarykovy univerzity v Brně, kde se spolu s týmem podílí na rozvoji podpory pro vědecké pracovníky a přípravě nové strategie univerzity v této oblasti. Ve volných chvílích se spolu s dalšími ICT právníky věnuje rozvoji informační společnosti skrze neziskovou organizaci Open Content.

Otevřenou vědu je nutné chápat jako pořád tu stejnou vědu, jen transformovanou pro možností 21. století. Nejedná se tak o novou vědu, ale formu jejího zpřístupnění, které nám umožňují aktuální technologie. Otevřenou vědu vnímám zejména jako příležitost pro urychlení inovačního cyklu vědeckého výzkumu.