Jak na komunitární dotační programy pro VaVaI (Horizon Europe a další) po covidu?

Jak na komunitární dotační programy pro VaVaI (Horizon Europe a další) po covidu?

Jak na komunitární dotační programy pro VaVaI (Horizon Europe a další) po covidu?

Webinář se věnuje problematice dotačních programů pro vědu, výzkum, vývoj a inovace administrované agenturami EK (tzv. komunitární dotační programy) v nadcházejícím období, které bude charakterizováno dopady kovidové krize. Je určen akademickým pracovníkům, kteří uvažují o podání žádosti o finanční podporu svého výzkumu nebo vývoje z těchto zdrojů. Zaměřuje se zejména na praktické aspekty procedury podávání a schvalování žádostí.

Program

  • Úvod – ekonomický, politický a sociální rámec VaVaI v post-kovidovém období
  • Základní aspekty „financování z Bruselu“
  • Stručný přehled dotačních zdrojů
  • Než začnete, vyjasněte si motivaci
  • Jdeme do toho – kam se obrátit
  • Když žádost zpracováváte sami – na co si dát pozor?
  • Souhrn a závěr

Pro koho

Pro vědecké a administrativní pracovníky z pracovišť AV ČR, kteří se zabývají oblastí transferu znalostí a technologií.

Typ akce

Webinář s diskuzí

Na akci se prosím předem registrujte zde.

Kdy a kde

26. listopadu od 9:30 hod.

Místo konání: online

Odkaz pro připojení Vám bude včas k rozeslán.

Záznam

Záznam z akce najdete zde 

Lektor

RNDr. Ivan Dvořák CSc

Lektor se problematikou dotací pro podporu VaVaI zabývá od roku 2004 v rámci inovační agentury ILA, s.r.o. (zal. 1994), kde je spoluzakladatelem, spolumajitelem a jednatelem. Vystudoval MFF UK (biofyzika) a v letech 2006/7 vystudoval KTT na speciálním ročním postgraduálním kurzu organizovaném AURIL a Open University (VB). Od roku 2006 zpracovala ILA desítky žádostí o dotace a pro své klienty získala financování v objemu přes 2 miliardy Kč; dosahuje přitom celkové úspěšnosti podaných žádostí více než 80%. Jejími klienty jsou zejména (byť ne výlučně) akademické instituce, např. Universita Karlova, ČVUT, ČZU, VŠE, Universita Hradec Králové, Universita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Západočeská universita, Biologické centrum AV v Českých Budějovicích, Institut termomechaniky AV, Národní ústav duševního zdraví a další. Je členem Pražské inovační rady a několika dalších poradních orgánů relevantních pro oblast dotací na podporu VaVaI.

Koordinátorka akce: Klára Langerová, +420 731 152 867