leden a únor 2020 - Modul 8 - Licenční strategie

leden a únor 2020 - Modul 8 - Licenční strategie

Modul 8 Licenční strategie

Téma

 • Co je licence, proč jí chtít a kde všude jí uplatnit
 • Jak nejlépe sestavit licenční smlouvu a vymáhat práva
 • Jak ocenit a nastavit licenční odměny 

Obsah

 • V pořadí 8. školení z oblasti transferu technologií Vás zavede do problematiky licencování duševního vlastnictví. Dozvíte se co obnáší licencování, jaké jsou výhody a používané strategie. Lektoři vás seznámí s formami a náležitostmi licenčních smluv a ukáží vám jaké existují možnosti licenčních odměn a poplatků, a jak s nimi pracovat. Nebude chybět praktická zkušenost právníka řešícího ošetření i vymáhání práv licenčních smluv, který zodpoví vaše dotazy.

Pro koho

 • Pro vědecké a administrativní pracovníky z partnerských pracovišť AV ČR, kteří se zabývají oblastí transferu znalostí a technologií.

Typ akce

 • Dvoudenní interaktivní seminář: první část je přednášková a výcviková, ve druhé tzv. follow-up části mají účastníci možnost prakticky si ověřit nabyté znalosti.
 • Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.

Kdy a kde

 • první část - 28. ledna nebo 5. února 2019 (9:00 - 17:00)
 • druhá část - 25. února 2019 (9:00 - 13:00) 
 • Místo konání: Wiehlův dům, Vodičkova 40, Praha 1, zasedací místnost CeTTAV, 3. patro 
 • Příchod a registrace: 30 min. před začátkem semináře, s možností občerstvit se ranní kávou. K registraci se prosím dostavte nejpozději 15 min. před zahájením semináře. Usnadníte tím včasné zahájení akce.
  Děkujeme.

Co s sebou

 • Dobrou náladu. Chuť tvořit a sdílet.
 • Veškeré materiály obdržíte v den semináře.

Koordinátorka akceBarbora Jedličková, +420 739 546 711

Program

9:00 – 10:30

 

Licence – kdy, kde a proč

 • Kdy a kde uplatnit licenci
 • Důvody partnera pro licenci

Vede:

Lenka Scholzová

10:30 – 10:45

Přestávka na kávu

 

10:45 – 12:15

 

Náležitosti licenční smlouvy

 • Předmět licenční smlouvy
 • Podstatné a obvyklé náležitosti

Vede:

Michal Beluský

12:15 – 13:15

Přestávka na společný oběd

 

13:15 – 14:45

 

Odměny z licencí

 • Formy licenčních odměn
 • Způsoby ocenění licence a licenční poplatky

Vede:

Lenka Scholzová

14:45 – 15:00

Přestávka na kávu

 

15:00 – 17:00

 

Vymáhání práv

 • Rizika licenčních smluv
 • Právní ošetření

Vede host:

Vojtěch Chloupek

 

Lektoři

Ing. Lenka Scholzová
 • Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR

 • Vystudovala experimentální fyziku a po vědeckém bádání se začala věnovat transferu technologií. Nejprve v ELI Beamlines, a následně se stala jedním z hlavních architektů myšlenky Centra transferu technologií AV ČR. Po založení Centra usedla v jeho čele.
 •  „Transfer se často prezentuje jako lineární záležitost. Mám výsledek, oznámím ho, zapatentuji, nabídnu firmám, ty si ho koupí a začnou chodit peníze a všichni budeme spokojení. Takhle to v praxi nefunguje. Výsledků je celá řada typů, stejně tak jako jejich způsobů uplatnění v praxi.
Mgr. Michal Beluský
 • Právník, Centrum tranferu technologií AV ČR

 • V Centru transferu technologií AV ČR sleduje domácí i zahraniční právní regulaci transferu technologií, vytváří metodiky, checklisty či smluvní vzory pro ústavy Akademie věd. Na kurzech se s ním setkáte při přednáškách o smluvním výzkumu, zakládání akademických spin-off firem, či problematice licencování.
 •  „Stává se, že lidé zavírají oči před problémy, chtějí hlavně dostat grant, získat financování od firmy, ale už se nezajímají o to, jaká rizika to s sebou přináší. Doporučuji raději udělat pár projektů, ale u těch si pohlídat všechno, aby to byla profesionálně odvedená práce. Je to lepší než sekat jeden projekt za druhým a doufat, že se nic nestane.

 

Mgr. Vojtěch Chloupek, MJur (Oxon)
 • Partner, Bird & Bird LLP

 • Je partnerem v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird a vedoucím skupiny právníků pro oblast práva duševního vlastnictví a informačních technologií v České republice a na Slovensku. Patří mezi největší právní odborníky ve svém oboru. Mezi jeho klienty se řadí jak významné globální korporace, tak malé technologicky zaměřené startupy. Ve své praxi poskytuje poradenství také univerzitám, zejména v otázkách ochrany duševního vlastnictví, jako je komercializace nebo transfer technologií.
 •  „Ve vztahu ke smlouvám, k soudním sporům a vlastně obecně k právu se často setkávám buď s přehnaným očekáváním anebo naopak s krajní nedůvěrou. Z mého pohledu tvoří právo však jen jeden z mnoha střípků mozaiky celkového budoucího úspěchu. Jde o nástroj, který je třeba dobře znát, abych věděl, jaký výsledek mi vůbec může reálně poskytnout.