Technologické start-upy/spin-outy v nové době

Technologické start-upy/spin-outy v nové době

Technologické start-upy/spin-outy v nové době

Webinář se zabývá problematikou zakládání start-up společností, zejména pak spin-out společností akademických institucí, v nadcházejícím období, které bude hluboce ovlivněno důsledky koronavirové pandemie. Je určen pracovníkům akademických institucí, kteří se vážně zamýšlejí nad důsledky post-kovidové krize pro budoucí financování vědy, výzkumu, vývoje a inovací a aktivně na ně hledají adekvátní reakci.

Program

  • Úvod – jaká bude „post-covidová doba“?
  • Stručné připomenutí cest KTT
  • Základ o start-upech a spin-outech
  • Jak začít – motivace, s kým spolupracovat
  • Fáze KTT cestou spin-out společnosti
  • Konceptualizace a triáž výsledků VaV
  • Perspektivní oblasti
  • Založení společnosti
  • Inkubace a akcelerace
  • Shrnutí a doporučení na závěr

Pro koho

Pro vědecké a administrativní pracovníky z pracovišť AV ČR, kteří se zabývají oblastí transferu znalostí a technologií.

Typ akce

Webinář s diskuzí

Na akci se prosím předem registrujte <<zde>>.

Kdy a kde

19. listopadu od 9:30 hod.

Místo konání: online

Odkaz pro připojení Vám bude včas k rozeslán.

Záznam

Záznam z akce najdete na našem Youtube kanálu

Lektor

RNDr. Ivan Dvořák CSc

Lektor se problematikou transferu znalostí a technologií (KTT) zabývá od roku 1992, předtím působil v AV a rezortních VÚ (matematické modelování složitých procesů) a v mezičase ve dvou bankách. Je zakladatelem, spolumajitelem a jednatelem inovační agentury ILA, s.r.o. (zal. 1994). Původně vystudoval MFF UK (biofyzika) a v letech 2006/7 vystudoval KTT na speciálním postgraduálním kurzu organizovaném AURIL a Open University (VB). Od roku 2006 do roku 2012 vyučoval KTT na UK, od roku 2009 přednáší KTT na MCI University v Innsbrucku. Příležitostně přednášel nebo přednáší na toto téma na Universität Graz, Technické Universitě v Liberci, Universitě Hradec Králové, Universitě J. E. Purkyně v Ústí n L., Západočeské universitě, Biologickém centru AV v Českých Budějovicích, Národním ústavu duševního zdraví a dalších domácích VŠ a VÚ. Ve svých přednáškách využívá poznatky a zkušenosti získané při aktivitách jeho inovační agentury, zejména v oblasti ochrany DV a zakládání start-up společností. Je spoluautorem KTT CURRICULA European Knowledge Transfer Society a spoluzakladatelem profesního sdružení AKTOP (nyní Transfera.cz). Je členem Pražské inovační rady a několika dalších poradních orgánů relevantních pro podporu KTT.

Koordinátorka akce: Klára Langerová, +420 731 152 867