Výzkumná činnost

Výzkumná činnost

Projekty zahájené v roce 2019

Výzkumný projekt: Analýza základních bezpečnostních incidentů v síti AV ČR

Anotace: Bezpečnostní tým sítě AV ČR CAS-CSIRT přijímá informace o bezpečnostních incidentech zaznamenaných v adresovém prostoru sítě AV ČR. Tyto informace mohou pocházet z různých zdrojů, např. od nadřazeného bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, od organizací spravujících autorská práva, od uživatelů sítě Internet, kteří se stali cílem útoků iniciovaného v síti AV ČR, apod.

Navrhovaná analýza bezpečnostních incidentů zahrnuje zejména jejich kvalitativní a kvantitativní rozdělení, odhad trendů jejich výskytu v různých časových intervalech, korelaci  s významnými dny nebo událostmi a prognózu jejich výskytu.
Výsledky analýzy budou k dispozici správcům sítí pracovišť AV ČR a nadřazenému bezpečnostnímu týmu CESNET – CERTS.

Výzkumný projekt: AKEN - Akademická encyklopedie české kultury

Anotace: Cílem projektu je vytvořit encyklopedickou univerzální platformu pro humanitní, společenské a umělecké vědy, která umožní systematizovat a dále zprostředkovat jejich výzkumné poznatky. Hlavním výstupem tak bude on-line dostupná a otevřená aplikace s vlastním datovým standardem a algoritmy pro šablonování daného standardu, která umožní v uživatelsky přístupném interface rozšiřování o encyklopedické moduly (soubory encyklopedických článků). Funkcionalita komplexního encyklopedického prostředí bude ověřena ve vztahu jak k výzkumné komunitě, tak i směrem k veřejnosti přímo na pracovišti hlavního uchazeče vytvořením dvou encyklopedických modulů. Projekt je realizován ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu.