Aktuální veřejné zakázky

Veškeré aktuální veřejné zakázky Střediska společných činností, v. v. i. jsou k dispozici na profilu zadavatele: ZDE