Rozvoj lidských zdrojů

Zajišťujeme realizaci činností vedoucích k získávání grantů a projektů z Evropské unie a strukturálních fondů.

Vzděláváme vrcholové pracovníky pro vědu. Pomáháme vedoucím pracovníkům pracovišť AV ČR osvojit si a rozšířit manažerské dovednosti prostřednictvím vzdělávacího cyklu Management vědy. Zaměřuje se na realizaci národních i mezinárodních projektových záměrů financovaných ze strukturálních fondů a rámcových programů EU zaměřených na rozvoj a mobilitu lidských zdrojů.

Kontakt pro oblast rozvoje lidských zdrojů

Petr Borovský
vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů

+420 221 403 851
+420 739 329 858