Rozvoj lidských zdrojů

Zajišťujeme realizaci činností vedoucích k získávání grantů a projektů z Evropské unie a strukturálních fondů.

Monitoring a akvizice vyhlášených výzev v oblasti strukturálních fondů EU a 7. RP (HORIZONT 2020) s důrazem na propagace servisní služby EURAXESS ČR, která metodicky řídí vybrané projekty.

Kontakt

Petr Borovský
221 403 851, 739 329 858