Vydávání publikací

Chtěli byste vydat knihu?

Vydáváme původní vědecké monografie a práce českých vědců, ale i díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, encyklopedická díla nebo slovníky. Zajišťujeme redakční práce, grafické zpracování a tisk. Publikujeme i v elektronické podobě. Zahraniční distribuci zařizujeme prostřednictvím sítě Amazon.

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia dlouhodobě zaujímá respektované místo mezi nakladatelskými domy v České republice a patří mezi vydavatele s největším portfoliem titulů. Ročně vydáme okolo stovky novinek a dotisky již vyšlých publikací.

Nejen pro domovská pracoviště Akademie věd ČR vydáváme původní vědecké monografie a práce českých vědců, ale i díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, encyklopedická díla nebo slovníky. Vydáváme rovněž periodické i neperiodické publikace a provozujeme síť knihkupectví s nabídkou vědecké a populárně-naučné literatury.

              

Provozujeme vlastní síť knihkupectví

Knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě pořádají propagační akce na podporu vydaných knih z více než 30 různých edic (Historie, 21. století, Galileo, Zoologické klíče nebo Paměť).

Propagace publikací

Vaší publikaci zajistíme také propagaci:

 • na našich sociálních sítích a webech
 • ve výlohách našich knihkupectví
 • na prestižních knižních veletrzích (Praha, Bratislava, Frankfurt nad Mohanem, Londýn, Lipsko ad.)
 • v našich knihkupectvích v rámci besed, autorských čtení, autogramiád
 • na společných propagačních akcích s pracovišti AV ČR
 • v rámci soutěží Cena Nakladatelství Academia a Studentská soutěž
 • spoluprácujeme s médii, díky níž jsou naše publikace pravidelně recenzovány v periodickém tisku, na zpravodajských i literárních internetových portálech, v Českém rozhlase a České televizi.

Oceněné publikace

Naše publikace pravidelně získávají ocenění. V posledních letech to byly například:

 • Magnesia Litera 2018 - Litera za nakladatelský čin: Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová (eds.): Liber viaticus Jana ze Středy
 • Magnesia Litera 2017 - Litera za naučnou literaturu: Petr Roubal: Československé spartakiády

 • Slovník roku 2019 - Hlavní cena Slovník roku 2. místo: Anna Skoumalová a Lubomír Hrouda: Rostliny naší přírody

 • Cena Josefa Hlávky 2019 - Vědy o neživé přírodě - Michal Křížek a kol.: Abelova cena

 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 - Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela: Sláva republice!
 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 - Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Mezi pionýrským šátkem a mopedem
 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 - Michal Přibáň a kol.: Český literární samizdat
 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 - Milan Hlavačka, Zdeněk Munzar, Zdeněk Vašek: S Bohem za císaře a vlasť!

 • Cena Egona Ervína Kische 2019 - Miroslava Poláková: Měli odvahu žít

Kontakt vydávání publikací

Michaela Procházková
šéfredaktor
+420 221 403 843