Vydávání publikací

Zajistíme redakční práce, grafické zpracování a tisk. Publikujeme i v elektronické podobě (e-knihy) včetně redakčního a grafického zpracování. Zahraniční distribuci zařizujeme prostřednictvím sítě Amazon.

Naše tituly

Vydání publikace editorů Pavla Brodského, Kateřiny Spurné a Marty Vaculínové Liber viaticus Jana ze Středy (ocenění Magnesia Litera v kategorii nakladatelský čin za rok 2017).

 

Dějiny nové modernyVydání publikace Vladimíra Papouška a kolektivu autorů Dějiny „nové“ moderny 3 – Věk horizontál (1. místo v soutěži Slovník roku v kategorii Cena poroty za encyklopedii historickou).

 
Liber Viaticus_Faksimile-FIN

Liber Viaticus_Faksimile-FIN

Liber Viaticus_KomentSvazek-FIN

Liber Viaticus_KomentSvazek-FIN

Kontakt

Michaela Procházková
+420 221 403 843

Chtěli byste vydat knihu? Nejen pro pracoviště Akademie věd ČR vydáváme původní vědecké monografie a práce českých vědců, ale i díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, encyklopedická díla nebo slovníky.

Nakladatelství Academia zaujímá respektované místo mezi nakladatelskými domy v České republice a patří mezi vydavatele s největším portfoliem vydávaných titulů. Ročně vydáme okolo stovky novinek a dotisky již vyšlých publikací.

Knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě pořádají propagační akce na podporu vydaných knih z více než 30 různých edic (Historie21. stoletíGalileoZoologické klíče nebo Paměť…).