Vydávání publikací

Chtěli byste vydat knihu?

Vydáváme původní vědecké monografie, práce českých vědců, ale i díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, encyklopedická díla nebo slovníky. Zajišťujeme redakční práce, grafické zpracování a tisk. Naše publikace jsou dostupné i v elektronické podobě. Zahraniční distribuci zajišťujeme prostřednictvím sítě Amazon. Vydáváme rovněž periodické i neperiodické publikace a provozujeme síť knihkupectví s nabídkou vědecké a populárně-naučné literatury.

Nakladatelství Academia

Logo Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia dlouhodobě zaujímá respektované místo mezi nakladatelskými domy v České republice a patří mezi vydavatele s největším portfoliem titulů. Ročně vydáváme okolo stovky novinek a dotisky již vyšlých publikací.

Obálka publikace Každodenní stalinismus              

Propagace publikací

Našim publikacím zajišťujeme aktivní propagaci:

 • na našich sociálních sítích a webech
 • ve výlohách našich knihkupectví
 • na prestižních knižních veletrzích (Praha, Bratislava, Frankfurt nad Mohanem, Londýn, Lipsko ad.)
 • v našich knihkupectvích v rámci besed, autorských čtení, autogramiád
 • na společných propagačních akcích s pracovišti AV ČR
 • v rámci soutěží Cena Nakladatelství Academia a Studentská soutěž
 • spolupracujeme s médii, naše publikace jsou pravidelně recenzovány v periodickém tisku, na zpravodajských i literárních internetových portálech, v Českém rozhlase a České televizi.

Ceny Nakladatelství Academia

Nakladatelství pravidelně pořádá soutěž Ceny Nakladatelství Academia, která je určena publikacím vydaným na pracovištích Akademie věd České republiky.

Oceněné publikace

Oceněné publikace

Předávání Cen Nakladatelství Academia

Předávání Cen Nakladatelství Academia

Další oceněné publikace

Další oceněné publikace

Předsedkyně AV ČR předává ocenění

Předsedkyně AV ČR předává ocenění

Oceněné publikace

Naše publikace pravidelně získávají ocenění. V posledních letech to byly například:

 • Magnesia Litera 2018  Litera za nakladatelský čin: Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová (eds.): Liber viaticus Jana ze Středy
 • Magnesia Litera 2017 – Litera za naučnou literaturu: Petr Roubal: Československé spartakiády

 • Slovník roku 2019 – Hlavní cena Slovník roku 2. místo: Anna Skoumalová a Lubomír Hrouda: Rostliny naší přírody

 • Cena Josefa Hlávky 2019 – Vědy o neživé přírodě – Michal Křížek a kol.: Abelova cena

 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 – Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela: Sláva republice!
 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 – Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Mezi pionýrským šátkem a mopedem
 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 – Michal Přibáň a kol.: Český literární samizdat
 • Ceny Miroslava Ivanova 2019 – Milan Hlavačka, Zdeněk Munzar, Zdeněk Vašek: S Bohem za císaře a vlasť!

 • Cena Egona Ervína Kische 2019 – Miroslava Poláková: Měli odvahu žít

Kontakt vydávání publikací

Michaela Procházková
šéfredaktor
+420 221 403 843