Časopisy AV ČR

Chcete upozornit na svůj výzkum nebo pracoviště?

Zajištujeme vydávání popularizačních časopisů Akademie věd ČR. Odborné i laické veřejnosti jsou časopisy dostupné tištěné v tisícových nákladech a v elektronické verzi zdarma na webu Akademie věd ČR.

A / Věda a výzkum

Čtvrtletník A / Věda a výzkum kvalitně a srozumitelně prezentuje vědecké výsledky odborné i laické veřejnosti.

AΩ / Věda pro každého

Časopis AΩ / Věda a výzkum cílí na mladé lidi, žáky, studenty a návštěvníky popularizačních akcí, jako jsou Veletrh vědy a Týden vědy a techniky AV ČR – vychází dvakrát ročně.

AB / Akademický bulletin

Elektronický měsíčník AB / Akademický bulletin informuje o životě uvnitř Akademie věd ČR a na jejích pracovištích – vychází každý měsíc kromě července a srpna.

Kontakt pro popularizační časopisy AV ČR

Viktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií

+420 221 403 531
+420 776 792 474