Vydávání oficiálních časopisů AV ČR

Vydávání oficiálních časopisů AV ČR

Vydáváme oficiální časopisy Akademie věd ČR

A / Věda a výzkum – čtvrtletník, který kvalitně a srozumitelně prezentuje vědecké výsledky odborné i laické veřejnosti.

AΩ / Věda pro každého – časopis cílící na mladé lidi, žáky, studenty a návštěvníky popularizačních akcí, jako jsou Veletrh vědy a Týden vědy a techniky – vychází dvakrát ročně.

AB / Akademický bulletin – elektronický měsíčník, který informuje o životě uvnitř Akademie věd ČR a na jejích pracovištích.

Naše časopisy

Áčko 04-11 Alfa Omega-5855

 

Časopisy jsou dostupné elektronicky zdarma na webu Akademie věd ČR.

Kontakt

Viktor Černoch
+420 221 403 531, +420 776 792 474

Popularizujeme vědu

Posilujeme pozice Akademie věd ČR u nás i v zahraničí. Připravujeme vědecko-popularizační projekty, zajišťujeme propagační akce a výstavy, marketingové aktivity, vytváříme fundraisingovou strategii, s partnery z komerčního sektoru včetně zahraničních spolupracujeme formou akcí popularizujících českou vědu.

Připravujeme projekty s podporou programů nejrůznější úrovně včetně jejich administrace a publicity.

Vydáváme také vlastní časopisy, které pokrývají celé spektrum čtenářů – zaměstnance Akademie věd ČR i veřejnost.