Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evropský týden mozku

Ve dnech 14.–20. března 2011 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 se bude konat již třináctý ročník Evropského týdne mozku v České republice. V jeho rámci se uskuteční řada přednášek, na nichž odborníci představí nové objevy a trendy ve výzkumu mozku a budou informovat o pokroku v oblasti neurověd i léčbě mozkových onemocnění. Program přednášek naleznete zde.

14.3.2011

Více zde

Mikuláš CACARA - Obrazy, kresby

V sále ICAVI v budově Akademie věd ČR na Národní třídě je v těchto dnech k vidění další výstava s uměleckým nádechem. Zájemci zde mohou zhlédnout kresby a obrazy, které vytvořil Mikuláš Cacara, vždy ve všední den od 10 do 18 hodin až do 4. března 2011. Vstup je volný

17.2.2011

Více zde

Kurz Komunikace s médii úspěšně zahájen

/sys/galerie-obrazky/obrazky-novinky/110124_komunikace_vedy.jpg

Popularizovat vědní obory a výsledky bádání v nich považujeme za jednu ze svých priorit. Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. I z těchto důvodů připravil Odbor projektů a grantů kurz „Komunikace vědy prostřednictvím médií“. Cílem připravovaného kurzu je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Prostřednictvím kurzu by taktéž mělo dojít k navázání užších lepších vazeb mezi vědeckými pracovníky a novináři představující jednotlivá média.

 

11.2.2011

Více zde

Slovník roku 2011

Jednota tlumočníků a překladatelů vyhlásila výsledky 17. ročníku ankety Slovník roku. Celkem bylo přihlášeno 74 titulů. Knihy z Nakladatelství Academia se opět umístily na předních příčkách: Cena poroty za výkladový slovník: 3. místo - Mleziva Štěpán: RETROSPEKTIVNÍ PŘEHLED ÚZEMNÍCH JEDNOTEK A ÚZEMNÍCH CELKŮ OD ROKU 1850 DO SOUČASNOSTI a Knapová Miloslava: JAK SE BUDE VAŠE DÍTĚ JMENOVAT? Cena poroty za encyklopedické dílo: 3. místo - Just Vladimír: DIVADLO V TOTALITNÍM SYSTÉMU. PŘÍBĚH ČESKÉHO DIVADLA (1945-1989) NEJEN V DATECH A SOUVISLOSTECH a Papoušek Vlad.: DĚJINY NOVÉ MODERNY. ČESKÁ LITERATURA V LETECH 1905-1923.

9.2.2011

Více zde

Marek Hofman: Odysseia

V pondělí 7. února 2011 v 17 hodin byla vernisáží ve foyer budovy Akademie věd na Národní třídě zahájena výstava Marka Hofmana. Přehlídka jeho děl jako jsou monotypy, dřevořezy nebo olovoryty nese příznačný název Odysseia. Zájemci o uměleckou tvorbu autora mají možnost navštívit sídlo AV ČR v pracovních dnech od 9 do 19 hodin až do 25. února. Vstup je volný.

8.2.2011

Více zde

Křest knihy Věda v Čechách po 20 letech

V pátek 21. ledna 2011 se v Literární kavárně Knihkupectví Academia uskutečnila prezentace knihy prof. Pavla Kováře - Věda v Čechách po 20 letech. Autor byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK v letech 2003 - 2009, ve své knize vyzpovídal nejen bývalé děkany PřF UK, ale také bývalou předsedkyni a předsedy Akademie věd ČR. Role čestného hosta se ujal prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR. Fotogalerie

25.1.2011

Více zde