Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Setkání partnerů mezinárodního projektu „CASC“ v budově Akademie věd

Ve dnech 21. -22.10. se v Informačním centru AV ČR pro Inovace (ICAVI) uskutečnilo setkání aktérů mezinárodního projektu “Cities and Science Communication” (CASC). Projekt je podpořen ze 7. Rámcového programu na podporu vědy a výzkumu Evropské unie. „Cílem je popularizace vědy a zapojení veřejnosti jako aktivního účastníka do dialogu mezi vědou, politikou a podnikáním, tj. zvýšení zájmu široké veřejnosti o oblast vědy a výzkumu,“ říká o projektu Mgr. Vladislava Pospíšilová ze Střediska společných činností AV ČR, v.v.i..

1.11.2010

Více zde

Výstava Rady vědeckých společností

V úterý 26. října 2010 byla vernisáží v budově Akademie věd ČR zahájena výstava s názvem „Věda jako poslání i koníček“. Výstavu pořádá Rada vědeckých společností ve spolupráci s Akademií věd a Střediskem společných činností. ke dvacátému výročí založení RVS. Zájemci ji mohou navštívit každý všední den od 9 do 19 hodin až do 12. listopadu 2010. Vstup je volný.

27.10.2010

Více zde

1. listopadu 2010 začíná Týden vědy a techniky

Akademie věd ČR vás zve na nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky. Ve dnech 1.–7. 11. 2010 otevře 49 vědeckých ústavů své dveře a nabídne Vám možnost poznat nejnovější výzkumné projekty, nejmodernější vědecké přístroje a pochopit trendy současné vědy. Týden vědy a techniky se letos uskuteční ve městech Praha, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava.

26.10.2010

Více zde

Výstava Věda na vaší straně doputovala do Českých Budějovic

Kmenovou buňku, klíště nebo virus HIV si tentokrát mohou „zblízka“ prohlížet obyvatelé jihočeské metropole. Patnáct panelů s velkoformátovými fotografiemi mikrosvěta i vesmíru našlo v současnosti své stanoviště na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Po Brně a Olomouci je to už třetí místo, kam dorazila putovní výstava Akademie věd. „Doufám, že lidé se zde alespoň na chvíli zastaví. Vždy je velká škoda, když vědecká práce zůstává skrytá veřejnosti, přitom je mnohdy fascinující,“ řekl k poslání výstavy předseda Akademie Jiří Drahoš. Výstava bude v Budějovicích do 31. října a poté se přestěhuje do Prahy.

25.10.2010

Více zde

Akademie věd České republiky ocenila české vědce

Prof. Jiří Drahoš, předseda AV ČR, předal 13. října 2010 Ceny Akademie věd ČR, které získali čeští vědci za mimořádné výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Ve vile Lanna převzalo ocenění celkem devět badatelů či výzkumných týmů. Jedním z oceněných byl i badatelský tým z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. pod vedením PhDr. Jaroslavy Pečírkové, CSc., který získal cenu za práci Staročeská Bible drážďanská a olomoucká. Pátý, závěrečný díl vydalo Nakladatelství Academia.

 

14.10.2010

Více zde

EURAXESS Centrum vás zve na Měsíc mobility

Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků je jedním ze základních předpokladů úspěšného rozvoje výzkumu a vývoje v Evropské unii. Možnost sdílet znalosti a učit se novým poznatkům v prostředí mezinárodních týmů, získat přístup ke špičkově vybaveným laboratořím nebo se podílet na nových vědecko-výzkumných projektech – to vše umožňují programy a centra na podporu mobility.

 

13.10.2010

Více zde