Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Aktuální projekty

Akademické předškolní centrum - APC
Akademie věd ČR má velký zájem na udržení kontaktu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pracovišť AV ČR s vývojem v dané profesi také v období po narození dítěte, což souvisí i s možností rychlejšího návratu zpět do pracovního procesu. Akademičtí pracovníci mohou využívat služeb Akademického předškolního centra (APC), jehož třídy se nacházejí na Praze 1 a na Praze 8.
Dubová alej II
Cílem projektu je revitalizace a obnova aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace, stabilizace stromů a zajištění provozní bezpečnosti v jejich okolí. Celkovým cílem je tedy obnova a regenerace další části zámeckého parku. Projekt tak navazuje na předchozí již zrealizované projekty, zejména na projekt Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti.
EURAXESS Česká republika
EURAXESS Česká republika je členem celoevropské sítě EURAXESS a v souladu s jejím posláním naplňuje svůj hlavní cíl, kterým je podpora mobility vědecko-výzkumných pracovníků. Poskytuje individuální informační, konzultační a asistenční služby, provozuje portál věnovaný vědecké mobilitě, organizuje vzdělávací semináře věnované této problematice.
EURAXESS T.O.P. II
Cílem projektu je pokračovat a rozšířit spolupráci mezi jednotlivými členy celoevropské sítě EURAXESS. Jedná se především o navázání užší spolupráce se zastupitelskými úřady mimo Evropu, vytvoření komunikačního kanálu mezi výzkumníky z třetích zemí a EURAXESS centry v Evropě a konečně navázání spolupráce s vědeckými organizacemi a univerzitami mimo Evropu.
Jarní exkurze do světa vědy
Exkurze jsou pořádány na vybraných ústavech Akademie věd ČR a jsou zaměřeny na studenty středních škol, kteří mají možnost navštívit výzkumná pracoviště AV ČR a seznámit se s českou vědou.
Komunikace vědy prostřednictvím médií
Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. Proto pravidelně pořádáme vzdělávací kurzy zaměřené na popularizaci, propagaci a medializaci vědy. Kurzy jsou určeny vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR. Vzdělávací kurzy probíhají v Praze v celodenních vzdělávacích blocích vždy na jaře a na podzim.
Letní škola soudobých dějin
Letní škola soudobých dějin představuje cyklus přednášek a seminářů, jejichž cílem je představit pedagogům základních a středních škol nejnovější trendy a interpretační přístupy v oblasti soudobých dějin. Letní škola soudobých dějin je akreditována v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
Management vědy
Záměrem projektu je pomoci manažerům z pracovišť AV ČR orientovat se v často složitém legislativním a ekonomickém prostředí a osvojit si hlubší znalosti o řízení lidských zdrojů, finančním řízení, legislativě, evropských finančních mechanismech pro podporu vědy a výzkumu, a to formou desetiměsíčního semináře.
Miniškolka Creative Brno
Jedná se o již vybudovanou soukromou mateřskou školu v Brně, v níž má SSČ AV ČR na základě smlouvy rezervovánu část kapacity pro děti rodičů zaměstnaných na pracovištích AV ČR v lokalitě Brna.
Nebojte se vědy a Ejhle člověk!
Nebojte se vědy je již tradičním cyklem přednášek pro středoškolské studenty a jejich pedagogy zaměřujícím se na oblast živé a neživé přírody, zatímco přednášky z cyklu Ejhle, člověk! se věnují humanitním vědám.
Otevřená věda - Hledáme mladé vědce
Projekt Otevřená věda III - popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti vytváří talentovaným středoškolským a vysokoškolským studentům takové podmínky, aby byl podchycen jejich zájem o technické a přírodovědné obory a byli motivováni k volbě vědecké kariéry.
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP má za cíl pravidelné hodnotit a představovat aktivity popularizátorů vědy, umožnit jejich setkávání a výměnu informací i zkušeností. Soutěž probíhá v kategoriích: expozice, periodikum, audio či audiovizuální pořad, internet a ostatní.
Škola českého jazyka a literatury
Cílem vzdělávacího kurzu je pomoci pedagogům českého jazyka a literatury základních a středních škol zorientovat se v nových trendech v oblasti gramatiky, prózy a poezie. Škola českého jazyka a literatury je akreditována v systému DVPP Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Třetí dimenze
Český rozhlas Leonardo, Akademie věd ČR a časopis Vesmír pořádají cyklus diskusních večerů, jejichž tematický záběr pořadu sahá od technologie, medicíny, astronomie nebo historie až po obecnější otázky na hranici filosofie.
Týden mozku
Cyklus přednášek, na nichž odborníci představují nové objevy a trendy ve výzkumu mozku a informují o pokroku v oblasti neurověd i léčbě mozkových onemocnění. Akci pořádá Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Týden vědy a techniky
Největší vědecký festival v České republice, který Akademie věd ČR pořádá spolu s partnerskými organizacemi. Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kteří mohou navštívit přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven a poznat, „jak se dělá věda“.
Workshop SCIAP
Workshop SCIAP je nesoutěžní pracovní setkání popularizátorů vědy, jehož cílem je výměna zkušeností a informací ať už za účelem navázání spolupráce či pouze získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity. Součástí je prezentace činnosti jednotlivých popularizátorů vědy.