Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Eva Zažímalová jmenována předsedkyní Akademie věd ČR

Prezident České republiky Miloš Zeman dne 14.3.2017 na Pražském hradě jmenoval prof. Evu Zažímalovou předsedkyní Akademie věd ČR pro čtyřleté funkční období 2017–2021. Stala se tak teprve druhou ženou v čele nejvýznamnější české vědecké instituce. Ve funkci nahradí prof. Jiřího Drahoše, jemuž 24. března 2017 vyprší mandát. Programové prohlášení nové předsedkyně naleznete zde.

Prof. Eva Zažímalová byla do funkce předsedkyně Akademie věd ČR navržena už v prosinci loňského roku Akademickým sněmem AV ČR a v polovině ledna vzala tento návrh na vědomí Vláda České republiky.

 

Eva Zažímalová se narodila v roce 1955 v Praze. Vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Mezi léty 2003 až 2007 byla v Ústavu experimentální botaniky zástupkyní ředitele, od roku 2007 do roku 2012 ústav vedla jako ředitelka.
 
Věnuje se molekulárním mechanismům účinku rostlinných hormonů. Její výzkumná práce se zaměřuje především na fytohormon auxin, jeho metabolismus a molekulární mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách. Výsledky jejího bádání nalézají využití například v zemědělství.
 
Na Univerzitě Karlově se Eva Zažímalová v roce 2004 habilitovala v oboru Anatomie a fyziologie rostlin a v roce 2013 byla jmenována profesorkou v oboru rostlinné anatomie a fyziologie. V témže roce byla zvolena do Akademické rady AV ČR, kde vedla tým pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Jako hodnotitelka zasedá prof. Eva Zažímalová i v panelech Evropské výzkumné rady. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 50 původních vědeckých prací publikovaných převážně v renomovaných mezinárodních odborných časopisech včetně Science, Nature, Cell, PNAS apod., editorkou monografií i autorkou kapitol v odborných monografiích. Její práce byly citovány podle WoS (bez autocitací) více než 2800x, h-index 24.
 
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

 

15. 3. 2017