Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Divize vnějších vztahů (DVV)

Divize vnějších vztahů se významně podílí na posílení pozice Akademie věd České republiky (AV ČR) jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

DVV realizuje vědecko-popularizační projekty, zajišťuje propagační akce a výstavy, marketingové aktivity, vytváří fundraisingovou strategii, intenzivně rozvíjí spolupráci s partnery z komerčního sektoru a se zahraničními partnery formou akcí popularizujících českou vědu.

DVV rovněž realizuje klíčové projekty podporované z operačních či komunitárních programů, prioritní úkoly národních a mezinárodních projektů podporovaných z národních i evropských fondů, včetně jejich administrace a publicity.

DVV vydává oficiální měsíčník AV ČR Akademický bulletin, který plní funkci tradiční informační platformy AV ČR zprostředkovávající informace o vědě a dění v AV ČR. Výrazně zároveň přispívá k propagaci AV ČR a plní důležitou archivní úlohu.

DVV taktéž zajišťuje audiovizuální tvorbu pro potřeby AV ČR a zabezpečuje provoz konferenčních sálů v budově AV ČR.

DVV provádí rezervace sálů v hlavní budově včetně vybavení konferenční technikou pro konání různých akcí orgánů AV ČR, pracovišť AV ČR a vědeckých společností.Ředitelka DVV:
PhDr. Kateřina Sobotková
tel.: +420 221 403 454
GSM: +420 733 690 788
e-mail: sobotkova@ssc.cas.cz