Zahlavi

Představitelé AV ČR od roku 1993

Období od 1. ledna 1993 do 25. února 1993 

V tomto období vykonával působnost Akademické rady podle § 20 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, dosavadní Výbor pro řízení pracovišť Československé akademie věd ve složení: 

Předseda Výboru 
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. (ÚEM) 

Členové 
PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ)
RNDr. Vladimír Fučík, CSc. (ÚMG)
PhDr. A. Kostlán, CSc. (HIU)
prof. JUDr. V. Knapp, DrSc. (ÚSP)
PhDr. Evžen Neustupný, CSc. (ARÚ, Praha)
prof. RNDr. Jiří Niederle, DrSc. (FZÚ)
Ing. Ladislav Půst, DrSc. (ÚT)
RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. (ASÚ)
RNDr. Milan Straškraba, DrSc. (SLBP)
RNDr. Jan Svoboda, DrSc. (ÚMG)
Ing. Josef Vepřek, CSc. (EÚ)
Ing. Pavel Vlasák, CSc. (ÚH)


Období od 25. února 1993 do 27. března 1997 

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (ÚFCH JH) 

Místopředsedové AV ČR 
RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ)
doc. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ)
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (ÚFP)
doc. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (FZÚ)
RNDr. Bedřich Velický, CSc. (MFF UK Praha)

Další členové Akademické rady
doc. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc.(ÚČL) – do 22. 2. 1994
RNDr. Milan Mareš, DrSc. (ÚTIA)
PhDr. Petr Kratochvíl,CSc. (ÚDU) – od 22. 2. 1994
JUDr. František Novák, CSc. (ÚSP)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ)
RNDr. Jan Palouš, CSc. (ASÚ) – do 30. 6. 1996
PhDr. Svetozár Pantůček, CSc. (OÚ)
RNDr. Vladimír Petrus, CSc. (ÚMCH)
doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ) – od 14. 6. 1994
RNDr. Antonín Sochor, CSc. (MÚ)
doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM) – do 14. 6. 1994
Ing. Milan Šolc, DrSc. (ÚACH)

Období od 27. března 1997 do 27. března 2001 

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (ÚFCH JH) 

Místopředsedové AV ČR 
doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ)
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (ÚFP) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (ASÚ)
PhDr. Vilém Herold, CSc. (FLÚ)
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG) – do 22. 4. 1998
RNDr. Vladimír Petrus, CSc. (ÚMCH) 

Další členové Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. (BFÚ) – do 17. 12. 1998
RNDr. Pavel Hejda, CSc. (GFÚ)
Ing. Josef Kotrba, PhD (NHÚ) – do 17. 12. 1997
PhDr.Petr Kratochvíl,CSc.(ÚDU) – od května 1998 člen PAR
Ing. Rostislav Mach, DrSc. (ÚJF) – od 17. 12. 1998
RNDr. Milan Mareš, DrSc. (ÚTIA) – do 17. 12. 1998
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
Ing. Vladimír Nekvasil, CSc. (FZÚ)
PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (ÚEF)
PhDr. Václav Podaný (A) – od 17. 12. 1997
doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ)
RNDr. Antonín Sochor, DrSc. (MÚ)
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. – od 22. 4. 1998


Období od 27. března 2001 do 24. března 2005 

Předsedkyně AV ČR 
doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ) 

Místopředsedové AV ČR 
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (FZÚ)
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (EÚ)
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. (ÚEB) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FLÚ) 

Další členové Akademické rady 
RNDr. Pavel Hejda , CSc. (GFÚ)
RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH)
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
PhDr. Petr Nejedlý (ÚJČ)
prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (FZÚ)
RNDr. František Rypáček, CSc. (ÚMCH)
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (ÚFM)
PhDr. Martin Steiner (FLÚ)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ)

Období od 24. března 2005 do 24. března 2009 

Předseda AV ČR 
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG) 

Místopředsedové AV ČR 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (ÚCHP)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (HÚ)
doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
RNDr. Jan Hrušák, CSc. (ÚFCH JH)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FLÚ) 

Další členové Akademické rady 
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ)
doc. RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. (BÚ)
PhDr. Petr Nejedlý (ÚJČ)
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (ASÚ)
prof. doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (ÚFM)
PhDr. Martin Steiner (FLÚ)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (ÚI)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ)

Období od 25. března 2009 do 24. března 2013 

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (ÚCHP) 

Místopředsedové AV ČR 
prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (ÚFCH JH)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (HÚ)
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (ÚI) 

Další členové předsednictva Akademické rady 
Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG)
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (ÚJČ) – do 6. října 2011
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE) – od 7. října 2011

Další členové Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
PhDr. Jiří Beneš (FLÚ)
prof. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ)
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ)
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (KNAV)
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (FZÚ)
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (ASÚ)
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (SOÚ)
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO)

Období od 25. března 2013 do 24. března 2017

Předseda AV ČR 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (ÚCHP)

Místopředsedové AV ČR 
PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ)
prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (ÚFCH JH)
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ)


Další členové předsednictva Akademické rady 
Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)
Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG)
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE)

Další členové Akademické rady 
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA)
prof. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ)
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL)
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (ÚFM)
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (ÚDU)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (FGÚ)
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (ÚSP)
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (BC, ÚEB)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO)

Období od 25. března 2017 do 24. března 2021

Předsedkyně AV ČR
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB)

Místopředsedové AV ČR
PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ)
prof. Jan Řídký, DrSc. (FZÚ)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB)

Další členové předsednictva Akademické rady
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (FZÚ)
RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ)
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (ÚSP)

Další členové Akademické rady
Ing. Jana Bludská, CSc. (ÚACH)
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA)
prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (ÚFCH JH)
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (BFÚ)
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (MÚ)
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (ÚFM)
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (ÚDU)
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (ÚJČ)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (FGÚ)

Období od 25. března 2021 dosud

Předsedkyně AV ČR
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB)

Místopředsedové AV ČR
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (OÚ)
RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB)
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (ÚPT)
prof. Jan Řídký, DrSc. (FZÚ)

Další členové předsednictva Akademické rady
PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ)

Další členové Akademické rady
Ing. Jana Bludská, CSc. (ÚACH)
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (ÚFE)
prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (ÚEB)
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL)
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ)
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (ÚFM)
Ing. Jiří Plešek, CSc. (ÚT)
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (ÚJČ)
RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. (ÚFCH JH)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (BFÚ)