Zahlavi

Představitelé ČSAV 1952 – 1992

Prezidenti, resp. předsedové 

Zdeněk Nejedlý (12. 11. 1952-9. 3. 1962)
František Šorm (30. 3. 1962-26. 11. 1965, 26. 11. 1965-10. 10. 1969)
Jaroslav Kožešník (10. 10. 1969-1970 s titulem úřadující místopředseda, 27. 5. 1970-29. 12. 1977, 29. 12. 1977-31. 12. 1980)
Bohumil Kvasil (1. 1. 1981-+ 30. 10. 1985)
Josef Říman (12. 12. 1985-21. 12. 1989)
Otto Wichterle (28. 6. 1990-31. 12. 1992) 

Zástupci prezidenta (období 1952-1957) 

I. zástupce, Vilém Laufberger (12. 11. 1952-15. 11. 1957)
II. zástupce, Jaroslav Böhm (12. 11. 1952-15. 11. 1957) 

Náměstkové prezidenta, resp. místopředsedové(období 1957-1965) 

Jan Filip (1957-1961)
Vilém Laufberger (15. 11. 1957-1961)
František Šorm (1957-31. 12. 1961, 1. 1. 1961-30. 3. 1962)
Jaroslav Kožešník (1. 12. 1961-26. 11. 1965)
Ivan Málek (1. 12. 1961-26. 11. 1965)
Ladislav Štoll (1. 12. 1961-26. 11. 1965)
Dionýz Blaškovič (1. 12. 1961-26. 11. 1965) 

Místopředsedové (období 1965-1989) 

Jaroslav Kožešník (26. 11. 1965-10. 10. 1969, poté úřadující místopředseda za F. Šorma)
Štefan Schwarz, předseda SAV (26. 11. 1965-1969)
Karol Šiška, předseda SAV (25. 2. 1970-30. 5. 1974)
Vladimír Hajko, předseda SAV (30. 5. 1974-29. 12. 1977, 29. 12. 1977-1980, 1981-1985, 1985-1987, 1987-1989)
Bohumír Rosický (25. 5. 1970-1977)
Bohumil Kvasil (29. 12. 1977-31. 12. 1980)
Vladimír Pokorný (29. 12. 1977-31. 12. 1980, 1. 1. 1981-prosinec 1985, 1985-1987)
Zdeněk Snítil (29. 12. 1977-31. 12. 1980, 1. 1. 1981-1985, 1985-+30. 6. 1987)
Přemysl Ryš (1. 1. 1981-1985)
Josef Říman (1. 1. 1981-1985)
Vlastimil Baruš (1985-1987, říjen 1987-6. 12. 1989)
Karel Juliš (1985-1987)
Václav Bucha (říjen 1987-6. 12. 1989)
Stanislav Kubík (říjen 1987-6. 12. 1989)
František Valenta (říjen 1987-6. 12. 1989)
Miroslav Katětov (21. 12. 1989-31. 12. 1992)
Viktor Knapp (21. 12. 1989-31. 12. 1992)
Vladislav Hančil (1. 1. 1990-1. 9. 1991)
Antonín Kostlán (1. 1. 1990-31. 12. 1992)
Petr Lukáš (1. 1. 1990-31. 12. 1992)
Ladislav Macho, předseda SAV (1. 1. 1990-31. 12. 1992)
Milan Straškraba (1. 1. 1990-31. 12. 1992)

Hlavní vědecký sekretář, resp. generální sekretář, resp. vědecký sekretář: 

František Šorm (12. 11. 1952-15. 11. 1957)
Jaroslav Kožešník (15. 11. 1957-1. 12. 1961)
Jaroslav Pluhař (1. 12. 1961-26. 11. 1965, 26. 11. 1965-květen 1970)
Karel Friml (květen 1970-29. 12. 1977)
Josef Říman (29. 12. 1977-1979/80)
Ladislav Kubíček (1979/80-1. 3. 1984)
Stanislav Kubík (1. 3. 1984-1985, 1985-1987)
Karel Martinek (říjen 1987-6. 12. 1989, 6. 12.-21. 12. 1989)
Pavel Vlasák (1. 1. 1990-31. 12. 1992)