Zahlavi

Představitelé Královské České společnosti nauk

Představitelé Královské České společnosti nauk


Prezidenti 

Kníže Karl Egon Fürstenberg (4. 12. 1784-11. 7. 1787)
Hrabě Eugen z Vrbna a Bruntálu (4. 12. 1784-1789)
Hrabě Prokop Lažanský z Bukové (30. 5. 1789-20. 1.1794)
Hrabě Franz de Paula Hartig (14. 4. 1794-1. 5.1797)
Hrabě Johann Rudolf Chotek (27. 8. 1804-26. 8. 1824)
Hrabě František Antonín Kolovrat-Libštejnský (23. 1. 1825-4. 4. 1861)

Předsedové 

Johann Tessanek (10. 9. 1784-4. 12. 1784)
Hrabě Franz Ernst Schaffgotsch (4. 12. 1784-2. 7. 1785)
Ungar Karel Rafael (2. 7. 1785-7.1. 1786, 28. 4. 1798-1. 5. 1799, poč. ledna 1807)
Mayer Joseph (7. 1. 1786-8. 7. 1786)
Strnad Antonín (13. 1. 1787-poč. 1788)
Prochaska Georg (poč. 1788)
Steinbach z Kranichsteina Otto (16. 10. 1790), ale Steinbach předává okamžitě Gruberovi
Gruber Tobias (16. 10. 1790-23. 8. 1791, 1. 5. 1799-25. 6. 1800, 24. 4. 1801-22. 7. 1802)
Mayer Johann (8. 5. 1797-28. 4. 1798)
Pelzel (Pelcl) Franz Martin (8. 7. 1786-13. 1. 1787, 25. 6. 1800)
Gerstner Franz Joseph, rytíř (22. 7. 1802-29. 7. 1803, 3. 6. 1811-4. 7. 1813, 1825, 20. 12. 1829-26. 12. 1830)
Cornova Ignaz (29. 7. 1803-11. 10. 1804)
Mader Josef, rytíř (11. 10. 1804-poč. ledna 1806)
David Martin Alois (leden 1806-11. 11.1807, 29. 1.-26. 12. 1832)
Dobrovský Josef (22. 12. 1807-3. 6. 1811, 28. 12. 1823-23. 1. 1825)
Dlabač Bohumír Jan (4. 7. 1813-13. 12. 1818)
Bolzano Bernard (13. 12. 1818-26. 12. 1819, 28. 11. 1841-5. 10. 1845 , 6. 11. 1845-18. 12. 1848)
Bittner Adam (26. 12. 1819-18. 2. 1821, 29. 1. 1827, 26. 12. 1830)
Millauer Franz Xaver Maximilian (26. 12. 1821-29. 12. 1822, 28. 12. 1828-20. 12. 1829)
Steinmann Josef (29. 12. 1822-28. 12. 1823, 26. 12. 1827-28. 12. 1828, 26. 12. 1832-10. 7. 1833)
Kalina z Jäthensteina Mathias, rytíř (18. 2. 1821-26. 12. 1821, 28. 1. 1827-26. 12. 1827, 24. 1. 1841-26. 12. 1841)
Jandera Josef Ladislav (1. 12. 1833-7. 12. 1834)
Krombholz Julius Vincenc, šlechtic (7. 12. 1834-27. 12. 1835)
Palacký František (27. 12. 1835-4. 12. 1836)
Zippe František Xaver (3. 12. 1837-2. 12. 1838)
Seidl Michael (2. 12. 1838-1. 12. 1839)
Jungmann Josef (1. 1. 1840-31. 12. 1840)
Presl Jan Svatopluk (26. 12. 1841-4. 12. 1842)
Hanka Vácslav (1. 1. 1844-31. 12. 1844, 26.12.1831)
Presl Karel Bořivoj (1. 1. 1845-31. 12. 1845)
Doppler Christian (1. 1. 1847-7. 11. 1847)
Šafařík Pavel Josef (1. 1. 1846-31. 12. 1846)
Kreil Karel (1. 1. 1848-31. 12. 1848)
Vocel (Wocel) Jan Erazim (2. 5. 1849 (zároveň stanoveno ukončení funkce "k poč. května 1850")
Redtenbacher Josef (1. 1. 1849-2. 5. 1849)
Erben Karel Jaromír (7. 4. 1852-6. 4. 1853, 6. 5. 1863-4. 5. 1864)
Petřina František Adam (1. 5. 1850-2. 4. 1851)
Tomek Wáclav Wladiwoj (2. 4. 1851-7. 4. 1852, 5. 3. 1862-24. 3. 1863)
Reuss August Emanuel, rytíř (7. 5. 1856-6. 5. 1857)
Balling Karel Josef Napoleon (6. 4. 1853-6. 4. 1854, 4. 5. 1864-3. 5. 1865)
Purkyně Jan Evangelista (6. 4. 1854-4. 4. 1855)
Wenzig Josef (6. 5. 1857-14. 4. 1858, 1. 6. 1866-2. 6. 1867)
Höfler Karl Adolf Constantin, rytíř, von (5. 1. 1858-6. 4. 1859, 12. 6. 1867-6. 5. 1868)
Matzka Vilém (Wilhelm) (4. 4. 1855-7. 5. 1856, 21. 6. 1865 do 1. 6. 1866)
Löwe Johann Heinrich (6. 5. 1868-2. 12. 1868)
Jireček Josef (5. 5. 1875-25. 11. 1888)
Král Josef (2. 12. 1914-do smrti, na výzvu odstupujícího předsedy Vrby se ujal funkce ihned)
Janko Josef (12. 10. 1932-31. 12. 1945)
Vejdovský František (7. 11. 1917-5. 3. 1932)


Místopředsedové 

Stein Friedrich von, rytíř (2. 12. 1868-5. 5. 1875)
Waltenhofen Adalbert von (5. 5. 1875-6. 2. 1884)
Šafařík Vojtěch (5. 11. 1884)
Gebauer Jan (8. 11. 1905-25. 5. 1907)
Ludwig Alfred (4. 12. 1907-12. 6. 1912)
Ott Emil (9.10.1912-2.12.1914; 1918.-3.3.1920)
Polívka Jiří (3. 3. 1920-12. 10. 1932)
Němec Bohumil (12. 10. 1932-1945)
Urbánek Rudolf (28. 11. 1945, s pl. od 1. 1. 1946, do zániku KČSN)

Ve funkci hlavního tajemníka 

Riegger Joseph Anton, rytíř (6. 10. 1786-6. 12. 1791)
Exner František (7. 7. 1844-2. 5. 1849)
Weitenweber Wilhelm Rudolf (6. 4. 1853-6. 6. 1866)
Kořistka Karel (František Edvard) (11. 10. 1871-7. 11. 1888, fakticky ale 4. 12.)
Kalousek Josef (4. 12. 1888-5. 11. 1890)
Emler Josef (5. 11. 1890-9. 12. 1896)
Mourek Václav Emanuel (9. 12. 1896-24. 10. 1911)
Zubatý Josef Jiří (8. 11. 1911-18. 10. 1916)
Bidlo Jaroslav (12. 10. 1932-11. 10. 1933)
Bydžovský Bohumil (11. 10. 1933-1942)
Záviška František (9. 12. 1942-21. 1. 1944)
Laufberger Vilém (23. 11. 1949-1952)

Ve funkci tajemníka I. třídy 

Nováček Vojtěch Jaromír (2. 12. 1914-8. 4. 1916)
Novotný Václav (7. 3. 1923-14. 7. 1932)
Friedrich Gustav (12. 10. 1932-8. 5. 1935)
Hýsek Miloslav (15. 12. 1937-14. 12. 1938)
Vojtíšek Václav (9. 10. 1946-zrušení KČSN v r. 1952)


Ve funkci tajemníka II. třídy 

Rochleder Friedrich (2. 12. 1868-1. 12. 1869)
Krejčí Jan (od 12. 1. 1870)
Vrba Karel (2. 11. 1887-6. 12. 1889)
Velenovský Josef (2. 12. 1914-18. 10. 1916)
Kučera Bohumil (18. 1916-16. 4. 1921)
Petr Karel (11. 5. 1921-6. 11. 1929)
Slavík František (1946-1952)
Smetánka Emil (14. 12. 1938-28. 11., resp. 31. 12. 1945)
Kössler Miloš (9. 12. 1942-28. 11. 1945, fakticky do 31. 12. 1945)

Ve funkci pokladníka 

Strouhal Vincenc (Čeněk) (8. 11. 1905-23. 1. 1922)
Sternberg-Manderscheid Franz, František Josef, hrabě (7. 1. 1816-+ 8. 4. 1830)
Sternberg (ze Šternberka) Kaspar (Kašpar Maria), hrabě (12. 4. 1830-23. 1. 1831)
Studnička František Josef (15. 10. 1884-21. 2. 1903)
Sobotka Jan (8. 3. 1922-6. 11. 1929)
Kettner Radim (16. 2. 1943, ustaven ex presidio per rollam až do zrušení KČSN)
Spirk Antonín Ferdinand (30. 1. 1842-9. 2. 1845)

Další funkce 

Hrabě z Valdštejna (Waldstein) Emanuel Arnošt, čestný viceprezident, (?-7. 12. 1789)
John Johann Dionys (1794-2. 9. 1796 aktuár)
Hrabě z Vrbna a Bruntálu (Freudenthal) Rudolf, čestný prezident per rollam (7. 9. 1804-30. 1. 1823)
Kulik Jakub Filip (Jakob Philipp), knihovník (1832-14. 10. 1849)
Fritsch Karel, jedn. odb. přírodověd. (prosinec 1850 do 3. 2. 1851)
Hanuš Ignác Jan, knihovník (6. 4. 1853-5. 12. 1860), jednatel filosofického odboru (6. 10. 1858-1868), knihovník (5. 11. 1862-1. 2. 1865), jednatel odboru česko-filologického (6. 11. 1867)
Kaulich Vilém, knihovník (1. 3. 1865-8. 10. 1868)
Hattala Martin, jednatel česko-filologického odboru (4. 12. 1861-3. 2. 1862, 1863-1867)
Posejpal Václav, vrchní knihovník (12. 10. 1932-+ 8. 4. 1935)
Král Josef, pověřen vedením agendy vrch. knihovníka (8. 12. 1843-28. 11. 1945, fakticky do 31. 12. 1945), tajemník I. tř. (28. 11. 1945, s platn. od 1. 1. 1946), rezignoval (9. 10. 1946)
Ryba Bohumil, vrchní knihovník (28. 11. 1945 s platn. od 1. 1. 1946) až do zániku KČSN
Havránek Bohuslav, předseda akčního výboru (28. 4. 1948)
Kunský Josef, jednatel akčního výboru KČSN (28. 4. 1948) 

Podrobné informace o nejvýznamnějších předchůdcích lze nalézt v těchto publikacích: (seznam publikací dostupný po kliknutí na odkaz)