Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

27. 01. 2023
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici archivář/archivářka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 2023
27. 01. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Odboru veřejnosprávní kontroly Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2023
25. 01. 2023
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODBORU.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2023
25. 01. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand – výzkumný pracovník.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2023
23. 01. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position openings in the field of nanocatalysis.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 02. 2023
19. 01. 2023
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektová specialistka/Projektový specialista.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 02. 2023
18. 01. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Výkonný/á ředitel/ka spin-off firmy ÚFCH JH – ochrana kulturních památek a životního prostředí.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 2023
18. 01. 2023
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice ve výzkumu scénářů transformace k udržitelnosti.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 02. 2023
18. 01. 2023
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK / PRACOVNICE Oddělení projektového řízení.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 29. 01. 2023
17. 01. 2023
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník na úvazek 0,1 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně, se zaměřením na psychologii osobnosti a sociální psychologii.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2023
16. 01. 2023
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektová specialistka / projektový specialista pro projekt EXCELES (program podpory excelentního výzkumu financovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2023
16. 01. 2023
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník/ce do Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2023
11. 01. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in physics/chemistry of 2D materials.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023
10. 01. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník/ právnička ve Správním odboru KAV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2023
09. 01. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in computational molecular design of universal self-assembler.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 12. 02. 2023
06. 01. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in plasmonics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 04. 2023
03. 01. 2023
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/ce v oboru buněčné biologie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 2023
03. 01. 2023
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Laborantka/laboratorní technik (Laboratoř buněčné signalizace, Brno).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2023
03. 01. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový*á manažer*ka sekce.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2023
02. 01. 2023
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 02. 2023
02. 01. 2023
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici IT TECHNIK (m/ž).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 02. 2023
21. 12. 2022
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Postdoktorandský vědecký pracovník v oboru historie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 01. 2023
14. 12. 2022
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorandská pozice v oblasti buněčné biologie savčích oocytů a raných embryo.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2023
05. 12. 2022
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Junior Research Group Leader.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.