Zahlavi

Výběrová řízení

19. 04. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Optical Microscopist.

Are you an experienced microscopist who enjoys advancing optical microscopy techniques? Do you enjoy building and maintaining custom-built microscopy setups, optimizing their performance, and assisting users with their experiments? Our Department of Biophysical Chemistry is seeking a skilled microscopist to join our team!

As a microscopist in our department, you will have the opportunity to work with a diverse range of researchers covering topics such as membrane and protein dynamics, plasmon-enhanced fluorescence, and nanoscopic organization of proteins and membranes. We are a supportive and collaborative team that offers an open, friendly, and inclusive environment. Your main responsibility will be to maintain and advance our custom-built microscopy setups, ensuring optimal performance and reliability for our users. You will also be responsible for organizing and training users, setting up measurement guidelines, and maintaining a data repository.

The ideal candidate will have a university degree in physics, optics, engineering, or related fields, and extensive hands-on experience with optical microscopy. A PhD degree related to microscopy and experience with building optical setups are considered assets. Excellent organization skills are a must, as well as good communication skills and patience when training and collaborating with scientists and students from various fields.

The position will be open for applications until filled and has a flexible starting date in 2023. 

Type of contract: Temporary
Job status: Full-time

Eligibility criteria
If you are interested in this stable and rewarding position, please send us your CV and a cover letter outlining your experience and qualifications. Send your materials to recruitment@jh-inst.cas.cz and cc to vladimira.petrakova@jh-inst.cas.cz and radek.sachl@jh-inst.cas.cz. Please write in the subject line of your email SC2023_11. We look forward to hearing from you and welcoming you to our team.

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sports and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J.  Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR  needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the  CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.