Zahlavi

Výběrová řízení

23. 05. 2023
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení onomastiky.

Požadavky:

  • ukončené magisterské studium ve filologickém oboru.

Výhodou je:

  • ukončené nebo probíhající doktorské studium;
  • znalost cizích jazyků, schopnost základního porozumění textu v různých cizích jazycích (včetně jazyků užívajících cyrilici);
  • základní orientace v onomastice, povědomí o onomastické literatuře.

Nabízíme:

  • 25 dní dovolené;
  • 3 dny indispozičního volna;
  • pružnou pracovní dobu;
  • možnost částečné práce z domova.

Nástup a výše úvazku: dle dohody.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a doklady dosavadní odborné práce na e-mailovou adresu zamestnani@ujc.cas.cz.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané uchazeče i právo žádného z uchazečů nevybrat.


Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.