Zahlavi

Děkovné listy

Děkovný list Akademie věd ČR slouží od roku 2007 k ocenění zvláště zasloužilých dlouholetých odborných, organizačních, administrativních a technických zaměstnanců pracovišť Akademie věd ČR, kteří svou kvalitní a obětavou prací významně přispěli k úspěšné činnosti svého pracoviště a tím i Akademie věd jako celku.
 
Děkovný list uděluje předseda AV ČR zejména k významnému životnímu jubileu navrhovaného zaměstnance, při jeho odchodu do penze nebo při podobné příležitosti, a to jednou ročně na společném setkání. Zdůvodněné návrhy na udělení děkovných listů předkládají ředitelé pracovišť AV ČR zpravidla do 31. prosince kalendářního roku na adresu sekretariátu předsedy AV ČR (písemně na adresu Národní 3, 110 00 Praha 1, a elektronicky na adresu karafiatova@kav.cas.cz).
 

Udělené děkovné listy