Zahlavi

Slavnostní přednáška AV ČR se zaměřila na předsudky ve společnosti

04. 10. 2022

Současnost před nás klade nelehké výzvy spjaté s překotnou migrací, pandemií covidu-19 a nyní především s válkou, rozpoutanou ruským režimem. Ve společnosti vzrůstá napětí. S o to větší naléhavostí je dobré obrátit pozornost k sociálním vědám, které mohou pomoci pochopit, co se děje a jaká se nabízejí řešení. Velkou práci v této oblasti odvádí Brněnská laboratoř meziskupinových procesů při Psychologickém ústavu AV ČR, jejíž výzkumy na slavnostní přednášce v pondělí 3. října 2022 v Knihovně Akademie věd ČR představila její spoluzakladatelka Sylvie Graf.

Témata, která zkoumají výzkumnice a výzkumníci Brněnské laboratoře meziskupinových procesů, se řadí do psychologie takzvaných meziskupinových vztahů. „Ta se zabývá tím, co se s lidmi děje, pokud sami sebe a druhé chápou jako příslušníky určitých sociálních skupin. Sociální skupinou se myslí široké uplatnění definované například etnicitou, národností, náboženským vyznáním nebo sexuální orientací,“ řekla na slavnostní přednášce sociální psycholožka Sylvie Graf.

Psychologie v čekárně
Nejprve vědkyně vysvětlila základní pojmy, které ve svých výzkumech používá, například sociální kategorizace, stereotypy a předsudky. „Člověk má přirozenou tendenci rozdělovat lidi do skupin, aby zjednodušil informace o svém okolí. Pokud například vejdeme do čekárny u lékaře nebo na úřadě, automaticky čekající zařazujeme do – v dané situaci smysluplných – sociálních skupin,“ uvedla Sylvie Graf.

Pokud zůstaneme v pomyslné čekárně, podle jazyka odlišíme národnosti (třeba ukrajinské uprchlice), podle barvy pleti příslušníky etnických skupin (vietnamskou prodejkyni), podle oblečení zaměstnání a sociální úroveň (vedoucí pracovník nebo dělník). Tomuto procesu se říká sociální kategorizace.

Pomocí sociální kategorizace rozlišujeme lidi členských skupin, kam sami patříme (ingroup) a nečlenských skupin (outgroup). Jakmile někoho zařadíme do určité sociální skupiny, společně s touto „nálepkou“ se nám vybaví i vlastnosti typické pro danou skupinu. Těmto vlastnostem se říká stereotypy.


Sociální psycholožka Sylvie Graf z Psychologického ústavu AV ČR

Stereotypy nejsou předsudky
„Stereotypy zjednodušují interakce mezi lidmi a pomáhají nám se rychle zorientovat. Nevýhodou použití stereotypů je jejich malá přesnost, především pokud se jedná o vlastnosti sociálních skupin, jako jsou národnost nebo etnicita,“ zaznělo dále v přednášce. Zařazení člověka do určité sociální skupiny v nás vzbuzuje také emoce a hodnocení spojené s danou sociální skupinou. Emočním odpovědím na příslušníky sociálních skupin se říká předsudky. Nejčastěji přitom jde o negativní emoce, tedy antipatie k určité skupině.

Jinak řečeno, stereotypy nejsou totéž co předsudky. Stereotypy mohou být pozitivní i negativní, shrnují nám vlastnosti dané skupiny. Zatímco předsudky už v sobě nesou nějakou emoci a soud o dané skupině.  

Konkrétní výzkumy
V další části přednášky Sylvie Graf posluchačům představila výsledky několika konkrétních výzkumů, na nichž se svým týmem pracovala nebo pracuje. Jeden z prvních se například soustředil na vzájemné stereotypy obyvatel České republiky, Rakouska, Polska, Slovenska a Německa (o výzkumu a výsledné knize Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě jsme psali v článku Pepíci před zrcadlem v časopise A / Věda a výzkum 1/2019).

Další projekty se týkají například předsudků ve vztazích mezi romskou komunitou a většinovou společností (těm jsme se věnovali v článku Jak se Romové cítí ve většinové společnosti? Vědce zajímá romská perspektiva na webu Akademie věd ČR). Brněnská laboratoř meziskupinových procesů se pak v posledních několika letech věnuje rovněž výzkumům v postkonfliktních společnostech, zejména v Bosně a Hercegovině a v Kosovu.

Mezinárodní tým
Sylvie Graf se ve své slavnostní přednášce mnohokrát odkazovala ke svým kolegyním a kolegům, s nimiž dlouhodobě spolupracuje v rámci Brněnské laboratoře meziskupinových procesů. Tým je mezinárodní a heterogenní. Tvoří jej například Tibor Žingora, který je v současné době na postdoktorské stáži na univerzitě v nizozemském Groningenu, Mirjana Rupar z Jagellonské univerzity v polském Krakově, Shpend Voca z AAB College v kosovské Prištině nebo mladý výzkumník Roman Koky, doktorand Masarykovy univerzity v Brně.


Na slavnostní přednášce v Knihovně Akademie věd ČR se setkali téměř všichni členové týmu Brněnské laboratoře meziskupinových procesů.

Speciální kapitolu pak Sylvie Graf věnovala svým kolegyním a mentorkám, které jí pomohly v začátcích kariéry. Jmenovitě děkovala Martině Hřebíčkové z Psychologického ústavu AV ČR, která byla vedoucí její diplomové i dizertační práce. Dále děkovala Stefanii Paolini za její vedení při roční stáži na australské University of Newcastle a Sabine Sczesny, s níž Sylvie Graf spolupracuje od roku 2015 na univerzitě v Bernu. „Kromě předávání vědeckých poznatků a dovedností mi moje mentorky byly nápomocny radami a svým příkladem, jak navigovat cestu typicky mužským pracovním prostředím,“ říká Sylvie Graf.

Celou slavnostní přednášku je možné zhlédnout na webových stránkách iVysílání České televize.

Slavnostní přednáška vyšla také tiskem ve formě brožury pod názvem Snižování předsudků jako cesta k fungující společnosti, lze ji zakoupit například na stránkách Nakladatelství Academia.


doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR
Spoluzaložila a vede Brněnskou laboratoř meziskupinových procesů. Je vedoucí sekce Interkulturní psychologie Českomoravské psychologické společnosti. Zabývá se možnostmi snižování předsudků a zlepšováním vztahů mezi lidmi z různých společenských skupin. V současnosti pracuje na univerzitě ve švýcarském Bernu, kde působila v rámci stipendia Evropské komise Marie Curie Individual Fellowship (2017–2019). Je laureátkou Prémie Otto Wichterleho 2015.
Více informací o Sylvii Graf naleznete na jejích webových stránkách.


Poslechněte si také epizodu podcastu Věda na dosah, kterou jsme se Sylvií Graf nahráli den po slavnostní přednášce:


Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Licence Creative Commons Text i fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-20

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-20

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-21

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-21

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-22

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-22

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-23

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-23

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-28

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-28

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-29

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-29

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-32

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-32

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-34

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-34

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-35

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-35

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-36

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-36

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-37

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-37

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-39

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-39

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-4

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-4

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-42

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-42

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-44

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-44

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-46

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-47

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-48

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-49

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-50

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-52

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-55

2022-10-03_Sylvie Graf_Slavnostni prednaska AV CR_web-58

Přečtěte si také