Zahlavi

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2023

15. 12. 2022

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2023). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 17. dubna 2023.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2023.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2023 (tzn. nejdříve 2. dubna 2017).

Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

Formulář žádosti (pozn. v bodě 20 označte křížkem v levém sloupci u všech 3 řádků)

Pokyny k vyplnění formuláře žádosti

Povinné přílohy (všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině):

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate) + překlad do angličtiny
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation from the prospective host researcher in Japan) (VZOR)
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor

Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:

RNDr. Zdeněk Kresl
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

Obálku označte "JSPS Postdoctoral Fellowship 2023".

Další informace jsou k dispozici zde, případně se obraťte na RNDr. Zdeňka Kresla (kresl@kav.cas.cz; +420 221 403 299).

List of eligible host institutes

Foto: Pixabay

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit