Kancelář AV ČR zprostředkovává výzkumným pracovníkům informace o možnostech financování projektů z rámcových programů EU, připravovaných výzvách a dalších výzkumných, networkingových či vzdělávacích příležitostech na evropské úrovni, včetně aktualit z oblasti evropské vědní politiky. Rovněž je kontaktním místem pro informace o možnostech účasti výzkumných týmů z pracovišť AV ČR v programech multilaterální spolupráce HERA, NORFACE, EIG CONCERT-Japan, SEA-Europe JFS a EU-KOR Community.

Více informací naleznete na samostatném webu Oddělení pro Evropský výzkumný prostor Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR: http://era.avcr.cz/cs/index.html