Projekty Mobility Plus od roku 2024 – vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů

Na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci lze od 20. 6. do 15. 9. 2023 podávat návrhy projektů mezinárodní spolupráce s níže uvedenými zahraničními partnerskými organizacemi AV ČR v rámci programu projektů Mobility Plus (MPP). Realizace schválených projektů začne od 1. 1. 2024.

Náhled formuláře návrhu projektu je k dispozici zde:  

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím online aplikace KIS. Veškeré informace o podmínkách podávání návrhů projektů a kontakty na odpovědné referenty Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR naleznete v příslušných callech:

 

Projekty Mobility Plus (MPP)

Francie – Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Doba řešení projektů: 2024–2025
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Maďarsko – Hungarian Academy of Sciences (MTA)
Doba řešení projektů: 2024–2025
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Španělsko – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Doba řešení projektů: 2024–2025
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Pozn.: Dovolujeme si upozornit, že od roku 2023 nově platí povinnost nahrát do online formuláře návrhu projektu životopisy řešitelů zahraničního týmu.