Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

 

Evidenční číslo výzvy Zaměření výzvy Zkratka pro výzvu Lhůta pro podání žádosti Přílohy
01/2023 Příspěvky vědeckým společnostem sdruženým v RVS RVS 20. 3. 2023/
15. 9. 2023
Výzva 01/2023
Žádost 01/2023
Příloha 1 01/2023
02/2023 Podpora činností pracovišť AV ČR PČP 10. 11. 2023/
5. 12. 2023
Výzva 02/2023
Příloha 1 02/2023
Příloha 2 02/2023
Žádost 02/2023
04/2023 Podpora Učené společnosti US 30. 6. 2023 Výzva 04/2023
Žádost 04/2023