24. 1. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne:

16. 1. 2023 výzvu Spolupráce - Klastry - výzva I. v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 23. 1. 2023, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 21. 4. 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

16. 1. 2023 výzvu Technologické platformy - výzva I. v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 23. 1. 2023, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 14. 4. 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

Ministerstvo životního prostřední vyhlásilo dne:

18. 1. 2023 32. výzvu Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 18. 1. 2023, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 20. 9. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

18. 1. 2023 34. výzvu Průzkum kontaminace životního prostředí v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 1. 2. 2023, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 5. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

15. 12. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 14. 12. 2022 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-COST – LUC23 (výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 6. 2. 2023, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

8. 12. 2022

Ministerstvo životního prostřední vyhlásilo dne:

30. 11. 2022 1. výzvu Strategické projekty Karlovarského kraje v rámci implementace Operačního programu Spravedlivá transformace.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2023. Více informací naleznete na stránkách OP Spravedlivá transformace.

30. 11. 2022 2. výzvu Strategické projekty Ústeckého kraje v rámci implementace Operačního programu Spravedlivá transformace.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2023. Více informací naleznete na stránkách OP Spravedlivá transformace.

30. 11. 2022 3. výzvu Strategické projekty Moravskoslezského kraje v rámci implementace Operačního programu Spravedlivá transformace.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2023. Více informací naleznete na stránkách OP Spravedlivá transformace.

24. 11. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 23. 11. 2022 devátou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogramu 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 11. 1. 2023, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 7. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo životního prostřední vyhlásilo dne 9. 11. 2022 20. výzvu Prevence a řízení antropogenních rizik v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 9. 11. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15.11. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

21. 11. 2022

Ministerstvo životního prostřední vyhlásilo dne 6. 6. 2022 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu v rámci implementace Národního plánu obnovy Ekomobilita. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 6. 6. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. 12. 2023. Více informací naleznete na stránkách Národního plánu obnovy nebo na stránkách Národního programu Životní prostředí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 18. 3. 2022 výzvu v rámci implementace Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. 4. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2022. Více informací naleznete na stránkách Národního plánu obnovy nebo na stránkách MPSV.

7. 11. 2022

Ministerstvo životního prostřední vyhlásilo dne:

31. 10. 2022 28. výzvu Péče o významné části přírody a krajiny v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 31. 10. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 6. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

31. 10. 2022 31. výzvu Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 31. 10. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 6. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

1. 11. 2022

Technologická agentura České republiky informovala dne 29. 9. 2022 o možnosti navýšení rozpočtu návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence z prostředků Národního plánu obnovy. TAČR vyzývá uchazeče k přípravě dílčích projektů, které mohou být financovány nad rámec rozpočtu v aktuálně podaném návrhu projektu, pokud splní podmínky NPO. Výzva pro podávání dílčích projektů financovaných z NPO bude otevřena do 20. 12. 2022. Více informací naleznete na stránkách Technologické agentury České republiky.

26. 10. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. 10. 2022 Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (2022–2029), dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 14. 12. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

6. 10. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. 10. 2022 osmou veřejnou soutěž v programu TREND, podprogramu 1 Technologičtí lídři. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 23. 11. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 6. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

30. 9. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne:

1. 9. 2022 výzvu Aplikace v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 1. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 1. 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

1. 9. 2022 výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 1. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2023. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2025. Více informací naleznete na stránkách MPO.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne:

1. 9. 2022 výzvu Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I v rámci implementace Operačního programu Jan Amos Komenský.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 1. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 5. 2023. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2028. Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

2. 8. 2022 výzvu MSCA Fellowships CZ v rámci implementace Operačního programu Jan Amos Komenský.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 2. 8. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2023. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2028. Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

14. 7. 2022 výzvu Špičkový výzkum v rámci implementace Operačního programu Jan Amos Komenský.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 14. 7. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 16. 1. 2023. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 6. 2028. Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

Ministerstvo životního prostřední vyhlásilo dne:

14. 9. 2022 19. výzvu Srážkové vody a opatření proti povodním v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 14. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 10. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

7. 9. 2022 14. výzvu Třídění a dotřiďování odpadů v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 7. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 12. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

7. 9. 2022 15. výzvu Sanace lokalit s ekologickou zátěží v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 7. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 18. 1. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

7. 9. 2022 16. výzvu Rekultivace starých skládek v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 7. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 18. 11. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

7. 9. 2022 18. výzvu Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 7. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 3. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

24. 8. 2022 8. a 9. výzvu Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 24. 8. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 5. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

24. 8. 2022 10. výzvu Veřejné budovy v pasivním standardu v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 24. 8. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 5. 10. 2022. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

17. 8. 2022 12. výzvu Stacionární zdroje znečišťování ovzduší v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 17. 8. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 7. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

17. 8. 2022 13. výzvu Systémy pro posuzování znečištění ovzduší v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 17. 8. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 7. 2023. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne:

9. 9. 2022 výzvu Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání v rámci implementace Operačního programu Zaměstnanost plus.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 9. 9. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2022. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2025. Více informací naleznete na stránkách MPSV.

4. 8. 2022 výzvu Diverzitní a flexibilní pracovní kultura v rámci implementace Operačního programu Zaměstnanost plus.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 4. 8. 2022, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 3. 8. 2023. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2025. Více informací naleznete na stránkách MPSV.

27. 9. 2022

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 21. 9. 2022 veřejnou soutěž v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 9. 11. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 6. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

29. 6. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. 6. 2022 šestou veřejnou soutěž v programu Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 14. 9. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 4. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

15. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 6. 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 Inovace do praxe. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 5. 8. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MPO.

9. 6. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 8. 6. 2022 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION - LUAUS23 (bilaterální projekty ČR-USA). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

1. 6. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1. 6. 2022 pátou veřejnou soutěž programu THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 27. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 2. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

30. 5. 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 25. 5. 2022 veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 13. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

18. 5. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. 5. 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 13. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

16. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 16. 5. 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 29. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

27. 4. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

27. 4. 2022 šestou veřejnou soutěž v programu TREND - podprogram 1 “Technologičtí lídři”. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 16. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

27. 4. 2022 sedmou veřejnou soutěž v programu TREND - podprogram 1 - “5G”. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 13. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

20. 4. 2022

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 20. 4. 2022 veřejnou soutěž v programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 8. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

7. 4. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. 4. 2022 veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 1. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

17. 3. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 16. 3. 2022 veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 2. 5. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 8. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

14. 3. 2022

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 14. 3. 2022 veřejnou soutěž v programu NAKI III - programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 4. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.

14. 2. 2022

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 14. 2. 2022 veřejné soutěže: standardní projekty, mezinárodní projekty, JUNIOR STAR, EXPRO a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 4. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.