Předseda:

Místopředsedové:

Členové:


Sekretariát:
 
Tajemnice: Mgr. Ivana Střálková
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz, stralkova@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

Dokumenty:
Interní informace Grémia pro vědecký titul (omezený přístup)

Sdělení: