Obhajoba disertační práce „Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610)“ PhDr. Lucie Storchové, Ph.D., se koná 16. května 2023 ve 13:00 hodin před komisí Klasická studia v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

PhDr. Eva Frimmová, DrSc. Historický ústav SAV, Bratislava
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Filozofická fakulta Ostravská univerzita
prof. Dr. István Monok University of Tokaj-Hegyalja, Sárospatak

 


 

Obhajoba disertační práce „Optimization and asymptotics of eigenvalues for differential operators with surface interactions“ Vladimira Lotoreichika, Ph.D., se koná 18. května 2023 ve 14:00 hodin před komisí Jaderná, subjaderná a matematická fyzika v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež.

Teze disertace

Oponenti:

Prof. Søren Fournais Aarhus University, Department of Mathematics
Prof. Pedro Freitas Department of Mathematics at the Instituto Superior Técnico, University of Lisbon
prof. Hynek Kovařík, Ph.D. Universita degli studi di Brescia

 


 

Obhajoba disertační práce „Exceptionally preserved Cambrian and Ordovician fossils in the Barrandian area“ prof. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc., se koná 30. května 2023 od 11:00 hodin před komisí Geologické vědy v zasedací místnosti č. 247 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, Praha - Lysolaje.

Teze disertace

Oponenti:

prof. dr. hab. Jerzy Dzik Instytut Paleobiologii PAN
doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Adam Tomášových, DrSc. Ústav věd o zemi SAV

 


 

Obhajoba disertační práce „Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích“ Mgr. Magdaleny Jackové, Ph.D., se koná 2. června 2023 v 11:00 hodin před komisí Bohemistika v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

Univ. Prof. Dr. Dr. phil.habil. Anne Hultsch, Privatdoz. M.A. Universität Wien, Institut für Slawistik
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Filozofická fakulta MU Brno
Univ. Prof. doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. University of Hull

 


 

Obhajoba disertační práce „Quantitative Analyse of Poetic Texts“ Mgr. Petra Plecháče, Ph.D. et Ph.D., se koná 2. června 2023 ve 14:00 hodin před komisí Bohemistika v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Filosofická fakulta UK
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Filosofická fakulta OU
prof. PhDr. Iva Málková, Ph.D. Filosofická fakulta OU

 


 

Obhajoba disertační práce „Active sites in zeolite catalysts. A DFT approach” RNDr. Štěpána Sklenáka, Ph.D., se koná 14. června 2023 v 15:30 hodin před komisí Fyzikální chemie v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. místnost č. 108, Dolejškova 3, Praha 8.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha

 


 

Obhajoba disertační práce „Duše, tělo, smrt od Homéra po Platóna“ doc. Mgr. Tomáše Vítka, Dr., se koná 29. června 2023 ve 14:00 hodin před komisí Filosofie ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1 (zasedací místnost v 1. patře).

Teze disertace

Oponenti:

prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Michal Chabada, Ph.D. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě