Obhajoba disertační práce „Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)“ PhDr. Ľubora Králika, CSc., se koná 10. ledna 2023 ve 13:30 hodin před komisí Bohemistika v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Mgr. Jaromír Krško, Ph.D. Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica
PD Dr. phil. Markus Giger Filozofická fakulta UK, Praha
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 


 

Obhajoba disertační práce „Lipized Prolactin-Releasing Peptide as a New Potential Tool to Treat Obesity and Neurodegeneration: Preclinical Studies in Rodent Models“ RNDr. Lenky Maletínské, CSc., se koná 10. ledna 2023 ve 13:00 hodin před komisí Biomedicína v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 (Tyrkyzová posluchárna, budova Lb, 2. patro).

Teze disertace

Oponenti:

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. BIOCEV, 1. lékařská fakulta UK
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

 


 

Obhajoba disertační práce „Galen’s Method of Inquiry and Proof: Studies on Ancient Foundations of Rational Medicine Mgr. Matyáše Havrdy, Ph.D., se koná 11. ledna 2023 ve 13:00 hodin před komisí Klasická studia ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

Prof. Dr. Klaus Corcilius Universität Tübingen, Německo
Prof. Orna Harari Tel Aviv University, Izrael
Prof. Katerina Ierodiakonou University of Athens, Řecko