HR Award

HR Award

Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR Award, plným názvem „HR Excellence in Research Award“, za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Cílem iniciativy je zavedení strategické koncepce a moderních principů v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Udělení certifikátu HR Award znamená pro instituci zvýšení kvality péče o lidské zdroje, zvýšení prestiže a atraktivity, mezinárodní uznání či bonifikaci v získávání finančních prostředků z grantů. Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.

Ocenění HR Award identifikuje organizaci jako excelentní pracoviště v oblasti lidských zdrojů. Současným i budoucím zaměstnancům zaručí, že výběrová řízení budou realizována transparentně, že pracovní podmínky budou odpovídat evropským standardům, že se bude dbát na kariérní rozvoj i na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Získání HR Award je nejen známkou kvality, ale i trvalým závazkem pro pokračující rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro pracovníky v instituci.

Protože jsme přesvědčeni, že si péče o zaměstnance a kvalita pracovního prostředí v naší organizaci ocenění zaslouží, podali jsme přihlášku a nyní připravujeme potřebné podklady, které následně Evropská komise vyhodnotí. 

Kontaktní osoba pro HR Award

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Mgr. Andrea Augustinová

+420 221 403 850

Vodičkova 40, 110 00 Praha 1