Předškolní zařízení

Předškolní zařízení

Školky pro naše nejmenší

Akademie věd ČR má velký zájem na udržení kontaktu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pracovišť AV ČR s vývojem v dané profesi také v období po narození dítěte, což souvisí i s možností rychlejšího návratu zpět do pracovního procesu.
Akademičtí pracovníci mohou využívat služeb Akademického předškolního centra (APC) a třídu Molekulka mateřské školy sídlící v budově U2 v krčském areálu AV ČR. Mimo Prahu pak mohou zaměstnanci ústavů AV ČR využívat dotovaných předškolních míst v Brně dle aktuální poptávky.

Předškolní zařízení využívají zaměstnankyně-matky, které se díky němu mohou vracet po mateřské a rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu, ale také otcové dětí, kterým zařízení pomáhá zajistit lepší soulad mezi jejich pracovním i soukromým životem.

Děti jsou spokojené, protože naše centra představují nenásilný mezistupeň mezi domácí péčí v rodině a mateřskou školou. O jejich spokojenost pečuje několik pedagogických pracovníků v každém zařízení a vzdělávání je realizováno na základě Rámcového vzdělávacího programu MŠMT.

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., poskytuje péči o předškolní děti v uvedených zařízeních v rámci infrastrukturních činností pro pracoviště AV ČR, v souladu se svou Zřizovací listinou.

Lvíček

Lvíček sídlí na Praze 1 v budově Viola a má kapacitu 10 míst. Otvírací doba je 8:00–16:30 hodin. Cena školného je 2500 korun za měsíc.

Mazánek

Mazánek sídlí na Praze 8 v budově Hotelu Mazanka a má kapacitu 15 míst. Otvírací doba je 8:00–16:30 hodin. Cena školného je 2500 korun za měsíc.

Molekulka

Třída Molekulka v budově U2 v krčském areálu pracovišť Akademie věd ČR má kapacitu 24 míst. Otvírací doba je 7:30–17:30 hodin. Cena školného je 3500 korun za měsíc.

Dotovaná místa v městě Brně

Dotovaná místa se nachází na adrese: Zábranského 8/1280, Brno Žabovřesky. Počet dotovaných míst je 14. Otvírací doba je 7:30 – 16:30. Cena školného je 2500 Kč za měsíc.

Kontakt

Dana Cejpková
+420 604 293 671

http://skolky.ssc.avcr.cz/