Partneři

Partneři

Galerie Kodl, s.r.o.

Galerie Kodl je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Mezi její hlavní priority patří vysoká garance prodávaných uměleckých děl a profesionální přístup. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, zastupující čtvrtou generaci rodinné tradice, soudní znalec PhDr. Martin Kodl.


Kardiologie na Bulovce

Kardiologie na Bulovce, s. r. o.

Kardiologie na Bulovce byla založena 1. 7. 1993 a je prvním soukromým lůžkovým zdravotnickým zařízením specializovaným na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění – ischemické choroby srdeční, vrozených či získaných srdečních vad a srdečních arytmií.


Katchem spol. s r.o.

Katchem spol. s r. o. je inovativní společnost s velkým výzkumným potenciálem, který je zaměřen především na oblast boranové chemie. Produkce společnosti zahrnuje více než 200 boranových produktů. Na základě vlastního výzkumu vyvíjí nové výrobní technologie látek, které mají široké využití v různých oborech, např. v chemickém, elektrochemickém a energetickém průmyslu. Významnou oblastí výzkumu a vývoje jsou přípravky pro léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie. Společnost se z velké části věnuje syntéze těchto látek na míru, zejména pro univerzitní a výzkumné laboratoře po celém světě. Laboratoře Katchemu se nacházejí v Kralupech nad Vltavou. Společnost dále vyrábí iniciátor pro aniontovou polymeraci a kopolymeraci laktamů – DILACTAMATE-Katchem.


Barevne logo (cerna) MGP

M.G.P. spol. s r.o.

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v tehdejším Československu. V roce 1993 byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt.

Od svého vzniku se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu, výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE, radiofarmaka firmy AAA – Advanced Accelerator Applications (součást skupiny Novartis), radiofarmaka a přístroje firmy Eckert and Ziegler a dodáváme radionuklidové zdroje pro gama radiografii firmy Izotop. Dále dodáváme veškeré produkty QSA GLOBAL. Pro vědu a výzkum dodáváme přístroje NanoDrop firmy Thermo Scientific, veškerý sortiment přístrojů a chemikálií od firmy MP Biomedicals, Cell Projects, Izotop, Isohelix, MoBiTec, NEST, NXTBio, Labcon, Servicebio, FineTest, LDN, Edvotek, ThermoFisher, Hartmann, ARC, Moravek a dalších výrobců.

Naše firma se zaměřuje na dovoz, vývoz, distribuci a smluvní přepravu radionuklidových zdrojů, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické použití a přístrojů pro detekci ionizujícího záření. Také pořádáme kurzy radiační ochrany a jsme oprávněni k provádění externích klinických auditů (nukleární medicíny a radiodiagnostiky).


sie-logo-petrol-rgb_16340366941694

Siemens, a. s.

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a je více než 130 let nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 


2022_07_28_inzerat.jpg_1600049136

TRUMF sanace s.r.o.

TRUMF sanace s.r.o. je významný český výrobce a distributor stavební chemie se specializací na sanace vlhkého zdiva, s působností zejména na českém a slovenském, ale i širším středoevropském trhu. Spolu s výrobou dalších produktů pro odvlhčení zdiva (prodyšný omítkový systém, hydroizolační materiály pro zakládání a opravy spodní stavby, hydrofobní nátěry apod.) se zaměřujeme zejména na oblast krémové injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti.

Vzhledem k široké osvětě, instruktážní podpoře, cenové dostupnosti Systému AquaStop Cream® a zároveň neustálému zdokonalování jeho aplikačních postupů jsme umožnili využití tohoto systému odvlhčení zdiva nejen profesionálním stavebním firmám, ale iniciovali jsme i masívní rozšíření použití tohoto systému tzv. svépomocí. V praxi to znamená, že poskytujeme ucelený program a kompletní servis (včetně bezplatného odborného poradenství) nejen pro aplikační firmy, ale i pro koncové zákazníky, aby si mohli sami zhotovit vysoce kvalitní, funkční a zároveň cenově dostupnou dodatečnou hydroizolaci svých nemovitostí s garancí funkčnosti min. 30 let.


Carl Zeiss spol s r.o.

ZEISS je technologický koncern s celosvětově dominantním postavením v oblasti optického a optoelektronického průmyslu. Společnost ZEISS vyvíjí, vyrábí a distribuuje inovativní řešení pro průmyslovou měřicí techniku a zajištění kvality, mikroskopická řešení pro biovědní obory a výzkum materiálů i řešení lékařské techniky pro diagnostiku a terapii v oftalmologii a mikrochirurgii. ZEISS je také předním světovým výrobcem litografické optiky, která se používá v mikročipovém průmyslu při výrobě polovodičů. Výrobky značky ZEISS, jako jsou brýlová skla, fotografické objektivy a dalekohledy, jsou vyhledávané a určují trendy po celém světě.

Díky tomuto portfoliu, které je zaměřeno na růstové oblasti budoucnosti, jako je digitalizace, zdraví a průmysl 4.0, a díky silné značce pomáhá ZEISS utvářet technologický pokrok a svými řešeními rozvíjí svět optiky a souvisejících oblastí. Základem úspěchu a dalšího plynulého budování dominantního postavení společnosti ZEISS v technologiích a na trhu jsou trvale vysoké výdaje na výzkum a vývoj.


 

Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem o partnerskou spolupráci s Akademií věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese gebauerova@ssc.cas.cz nebo písemně na:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1

Mgr. Eva Gebauerová
tel.: +420 221 403 524, +420 731 137 869
e-mail: gebauerova@ssc.cas.cz