Partneři

Partneři

M.G.P. spol. s r.o.

Barevne logo (cerna) MGP

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v tehdejším Československu. V roce 1993 byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt.

Od svého vzniku se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu, výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE, radiofarmaka firmy AAA – Advanced Accelerator Applications (součást skupiny Novartis), radiofarmaka a přístroje firmy Eckert and Ziegler a dodáváme radionuklidové zdroje pro gama radiografii firmy Izotop. Dále dodáváme veškeré produkty QSA GLOBAL. Pro vědu a výzkum dodáváme přístroje NanoDrop firmy Thermo Scientific, veškerý sortiment přístrojů a chemikálií od firmy MP Biomedicals, Cell Projects, Izotop, Isohelix, MoBiTec, NEST, NXTBio, Labcon, Servicebio, FineTest, LDN, Edvotek, ThermoFisher, Hartmann, ARC, Moravek a dalších výrobců.

Naše firma se zaměřuje na dovoz, vývoz, distribuci a smluvní přepravu radionuklidových zdrojů, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické použití a přístrojů pro detekci ionizujícího záření. Také pořádáme kurzy radiační ochrany a jsme oprávněni k provádění externích klinických auditů (nukleární medicíny a radiodiagnostiky).


TRUMF sanace s.r.o.

2022_07_28_inzerat.jpg_1600049136

TRUMF sanace s.r.o. je významný český výrobce a distributor stavební chemie se specializací na sanace vlhkého zdiva, s působností zejména na českém a slovenském, ale i širším středoevropském trhu. Spolu s výrobou dalších produktů pro odvlhčení zdiva (prodyšný omítkový systém, hydroizolační materiály pro zakládání a opravy spodní stavby, hydrofobní nátěry apod.) se zaměřujeme zejména na oblast krémové injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti.

Vzhledem k široké osvětě, instruktážní podpoře, cenové dostupnosti Systému AquaStop Cream® a zároveň neustálému zdokonalování jeho aplikačních postupů jsme umožnili využití tohoto systému odvlhčení zdiva nejen profesionálním stavebním firmám, ale iniciovali jsme i masívní rozšíření použití tohoto systému tzv. svépomocí. V praxi to znamená, že poskytujeme ucelený program a kompletní servis (včetně bezplatného odborného poradenství) nejen pro aplikační firmy, ale i pro koncové zákazníky, aby si mohli sami zhotovit vysoce kvalitní, funkční a zároveň cenově dostupnou dodatečnou hydroizolaci svých nemovitostí s garancí funkčnosti min. 30 let.

Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem o partnerskou spolupráci s Akademií věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese gebauerova@ssc.cas.cz nebo písemně na:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1

Mgr. Eva Gebauerová
tel.: +420 221 403 524, +420 731 137 869
e-mail: gebauerova@ssc.cas.cz