Vedení organizace

Vedení organizace

Kontaktní poštovní adresa a telefon

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
mapa

číslo účtu: 123-246450247/0100

IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856

Podatelna

provozní doba: pondělí až pátek 8.00–13.00
a 13.30–15.00 hod.

+420 221 403 236, +420 221 403 488

Recepce

provozní doba: pondělí až pátek 8.00–17.30

+420 221 403 238, +420 221 403 239

 

 

Kontakty na pracovníky jednotlivých útvarů

Vedení SSČ
Wencel Tomáš, Ing., MBA ředitel SSČ AV ČR 221 403 556 737 934 336 wencel@ssc.cas.cz
Sobotková Kateřina, PhDr. ředitelka Divize vnějších vztahů 221 403 454 733 690 788 sobotkova@ssc.cas.cz
Padevět Jiří, Bc. ředitel Divize Academia nakladatelství 221 403 820   padevet@academia.cz
Martinický Ľubomír, Ing. ředitel Divize konferenčních a hotelových zařízení 221 403 431 731 696 698 martinicky@ssc.cas.cz
Formáček Pavel, Ing. ředitel Divize správy majetku a služeb 221 403 313 603 222 148 formacek@ssc.cas.cz
Kohoutek Jaroslav, Ing. ředitel Divize informačních technologií 221 403 362   kohoutek@ssc.cas.cz
Malý Jiří, JUDr. ředitel Poradenského a správního úseku 221 403 329 731 823 502 maly@ssc.cas.cz
Berková Zuzana, Ing., MBA personální ředitelka, Personální úsek 221 403 331 731 129 095 berkova@ssc.cas.cz
Grufíková Zdeňka, Ing. finanční ředitelka, Ekonomický úsek 221 403 380 724 530 536 grufikova@ssc.cas.cz

 

Divize vnějších vztahů
Sobotková Kateřina, PhDr. ředitelka divize 221 403 454 733 690 788 sobotkova@ssc.cas.cz
Černoch Viktor, Mgr. vedoucí Odboru akademických médií 221 403 531 776 792 474 cernoch@ssc.cas.cz
Špaček Václav, DiS. vedoucí Odboru audiovizuálních technologií 221 403 581 774 295 460 spacek@ssc.cas.cz
Petržílková Monika, Mgr. vedoucí Odboru popularizace vědy 221 403 848 724 943 813 petrzilkova@ssc.cas.cz
Borovský Petr, Mgr. vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů 221 403 851 739 329 858 borovsky@ssc.cas.cz
Švejdová Kamila, Ing. vedoucí Oddělení finanční podpory, ekonom divize 221 403 579 734 263 079 svejdovak@ssc.cas.cz
Kubešová Monika vedoucí Oddělení vztahů s veřejností 221 403 440 733 677 758 kubesova@ssc.cas.cz
Hladíková Dita, Mgr. vedoucí Oddělení protokolu 221 403 278 731 694 243 hladikova@ssc.cas.cz
Svoboda Luděk, Mgr. vedoucí Oddělení interní komunikace 221 403 375 733 690 417 svobodaludek@ssc.cas.cz
Divize Academia nakladatelství
Padevět Jiří, Bc. ředitel divize 221 403 820   padevet@academia.cz
Svoboda Jiří vedoucí knihkupectví, Brno 221 403 876 777 600 743 svoboda@academia,cz
Franěk Petr vedoucí knihkupectví, Praha - Florenc 221 403 858 739 488 995 franek@academia.cz
Vávrová Jana vedoucí knihkupectví, Praha - Národní 221 403 856   vavrova@academia.cz
Procházková Michaela, Mgr. šéfredaktorka 221 403 844   prochazkova@academia.cz
Gjurišičová Viktorie manažer velkoobchodu 221 403 823 774 135 605 gjurisicova@academia.cz
Brožová Kateřina vedoucí výroby 221 403 846 730 554 451  indrova@academia.cz
Hakenová Šárka manažer maloobchodu 221 403 841 739 249 050 hakenova@academia.cz
Šrotová Jana, RNDr. šéfredaktor časopisu Živa 221 403 847 739 329 890 srotova@ssc.cas.cz
Halašková Jana odborný referent I - kontaktní osoba divize 221 403 820 775 135 603 halaskova@academia.cz

 

Divize konferenčních a hotelových zařízení
Martinický Ľubomír, Ing. ředitel divize 221 403 431 731 696 698 martinicky@ssc.cas.cz
Slabihoudek Pavel ředitel hotelu - vila Lanna a Marna 224 390 241 733 690 490 reditel@vila-lanna.cz
Pšenko Michal ředitel hotelu Liblice 315 632 112 605 879 738 reditel@zamek-liblice.cz
Gregorová Jitka finanční účetní zámku Třešť 567 224 247 739 380 404 gregorova@zamek-trest.cz
Hampejsová Ivana ředitelka hotelu Mazanka 221 403 701 607 673 876 reditel@hotel-mazanka.cz
Gastronomické služby Národní   221 403 269 733 690 490 bistro@ssc.cas.cz

 

Divize správy majetku a služeb
Formáček Pavel, Ing. ředitel divize 221 403 313 603 222 148 formacek@ssc.cas.cz
Němec Zdeněk, Ing. vedoucí Odboru bytů a ubytovacích zařízení 221 403 865,
224 943 166
739 249 051 nemec@ssc.cas.cz
Sojka Jindřich, Ing. vedoucí Provozního odboru 221 403 223,
224 240 537
606 486 755 sojka@ssc.cas.cz
Peca Pavel vedoucí autoprovozu 221 403 397,
221 403 496
605 220 062 peca@ssc.cas.cz
Borovička René vedoucí Oddělení správy nemovitostí 221 403 860 739 249 021 borovicka@ssc.cas.cz
Průša Pavel vedoucí Oddělení vnitřní správy 224 240 537,
221 403 272
776 785 386 prusa@ssc.cas.cz
Hýbl Josef vedoucí údržby, spr. Husova–Jilská 221 403 493 739 249 071 hybl@ssc.cas.cz
Juha Josef, Mgr. vedoucí Stavebního odboru 221 403 290 739 246 943 juha@ssc.cas.cz
Divize informačních technologií
Kohoutek Jaroslav, Ing. ředitel divize 221 403 362   kohoutek@ssc.cas.cz
Wenclová Jana, Ing. vedoucí Odboru informačních systémů 266 052 329 605 547 758 wenclova@ssc.cas.cz
Macálková Marta vedoucí Odboru správy webů 221 403 402 737 252 239 macalkova@ssc.cas.cz
Pinta Jan, Ing., MBA vedoucí Odboru komunikačních a informačních technologií 221 403 248 722 944 414 pinta@ssc.cas.cz
Lukeš Jan, Bc. vedoucí Oddělení serverové infrastruktury 266 052 269 605 200 395 lukes@ssc.cas.cz
Jung Martin, Ing. vedoucí Oddělení servisu a podpory 221 403 588 733 690 570 jung@ssc.cas.cz
Vondrášek Petr, Bc. vedoucí Oddělení správy sítí 266 052 824 605 444 174 vondrasek@ssc.cas.cz

 

Poradenský a správní úsek
Malý Jiří, JUDr. ředitel úseku 221 403 329 731 823 502 maly@ssc.cas.cz
Ondráček Roman, Mgr. vedoucí Administrativně správního odboru 221 403 530 733 690 419 ondracek@ssc.cas.cz
Scholzová Lenka, Ing. vedoucí CeTTAV 221 403 890 731 547 583 scholzova@ssc.cas.cz
Šťastná Václava, Mgr. vedoucí Právního odboru 221 403 292 604 229 577 stastna@ssc.cas.cz
Kratochvílová Veronika, Ing. asistentka - kontaktní osoba úseku 221 403 398   kratochvilovav@ssc.cas.cz
Personální úsek
Berková Zuzana, Ing., MBA personální ředitelka 221 403 331 731 129 095 berkova@ssc.cas.cz
Mančalová Lenka specialista lidských zdrojů 221 403 216 731 591 996 mancalova@ssc.cas.cz
Kratochvílová Veronika, Ing. asistentka - kontaktní osoba úseku 221 403 398   kratochvilovav@ssc.cas.cz
Cejpková Dana, Mgr. vedoucí dětských skupin 221 403 258 604 293 671 cejpkova@ssc.cas.cz
Ekonomický úsek
Grufíková Zdeňka, Ing. finanční ředitelka 221 403 380 724 530 536 grufikova@ssc.cas.cz
Bitterová Marie vedoucí finanční účtárny 221 403 523   bitterova@ssc.cas.cz
Chaloupková Jana, Ing. asistentka - kontaktní osoba úseku 221 403 377   chaloupkova@ssc.cas.cz
Sekretariát ředitele
Jeleňáková Martina odborný referent I 221 403 529 724 361 876 jelenakova@ssc.cas.cz
Fialová Marie asistentka ředitele 224 240 505   fialova@ssc.cas.cz
Útvar kontroly a řízení rizik
Poborský Josef, Ing. Manažer kontroly a řízení rizik 221 403 209 734 412 228 poborsky@ssc.cas.cz
Lomnický Radek, Mgr. Pověřenec GDPR 221 403 466 605 416 493 lomnicky@ssc.cas.cz
Útvar vnitroakademické spolupráce
Bobák Petr, Ing., CSc. vedoucí útvaru 221 403 412   bobak@kav.cas.cz
Navrátilová Irena, Ing. vedoucí sekretariátu SSMP - kontaktní osoba útvaru 542 212 563  602 460 401 navratilova@avcrbrno.cz