Zahraniční vědci

Zahraniční vědci

Asistujeme v legislativním procesu získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Jsme v kontaktu se zaměstnavatelem i vědcem ještě v době jeho pobytu v domovské zemi, koordinujeme postup při podávání jeho žádosti, máme k dispozici veškeré potřebné formuláře, spolupracujeme s Ministerstvem vnitra ČR při sledování každého jednotlivého případu, zastupujeme na základě plné moci tohoto vědce při mnoha nutných úkonech. 

Euraxess2

Euraxess2

Euraxess3

Euraxess3

foto_ilustracni-03

foto_ilustracni-03

Standardem našich služeb je osobní asistence, tlumočení a další služby související s jednáním na úřadovnách Odboru azylové a migrační politiky, Cizinecké policii a mnoha dalších. Vědci se na nás obracejí opakovaně po celou dobu pobytu u nás, průběžně se staráme přibližně o 800 klientů více než 60 různých národností.

Kromě výše uvedených služeb se zaměřujeme na usnadnění integrace zahraničních vědců i jejich rodinných příslušníků. Nabízíme pravidelné kurzy českého jazyka, diskusní a společenská setkání, výpravy za krásami i kulturou naší země. Umožňujeme navázání pracovních i společenských kontaktů mezi vědci různých národností i specializací a jejich českými kolegy.

Praktické informace naleznete na www.euraxess.cz, kam je zároveň možné zadávat volné pracovní pozice a procházet životopisy vědců z celé Evropy.

Kontakt

Zuzana Tuťálková
+420 221 403 855
+420 731 426 969