Středisko společných činností AV ČR

První volba pro pracoviště Akademie věd ČR

Překvapilo nás, za jak rozumnou cenu lze akci, jako je mezinárodní konference, v českém akademickém prostředí uspořádat s pomocí Střediska společných činností AV ČR.

Jiří Hejnar
vedoucí oddělení OVBG
Ústav molekulární genetiky AV ČR

Jsme spokojeni s profesionalitou pracovnic dětské skupiny, které se dokážou nad rámec své pracovní náplně postarat o naši dceru.

Růžena Ferusová Živorová
ekonomické oddělení
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Oceňuji, že se při nákupu energií nemusíme starat o realizaci veřejné zakázky a díky Středisku společných činností AV ČR máme jistotu výhodné ceny.

Ondřej Ševeček
ředitel
Filosofický ústav AV ČR

Rád bych poděkoval týmu Centra transferu technologií AV ČR za dosavadní spolupráci při uplatňování našich znalostí. Oceňuji mimořádnou profesionalitu a systematičnost jejich práce.

Bohdan Růžička
zástupce ředitelky
Ústav přístrojové techniky