Vedení organizace

Vedení organizace

Kontaktní poštovní adresa a telefon

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
mapa

číslo účtu: 123-246450247/0100

IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856

Podatelna

provozní doba: pondělí až pátek 8.00–13.00
a 13.30–15.00 hod.

+420 221 403 236, +420 221 403 488

Recepce

provozní doba: pondělí až pátek 8.00–17.30

+420 221 403 238, +420 221 403 239

 

 

Kontakty na pracovníky jednotlivých útvarů

Vedení SSČ
Wencel Tomáš, Ing., MBA ředitel SSČ AV ČR 221 403 556 737 934 336 wencel@ssc.cas.cz
Sobotková Kateřina, PhDr. ředitelka Divize vnějších vztahů 221 403 454 733 690 788 sobotkova@ssc.cas.cz
Padevět Jiří, PhDr.
ředitel Divize Academia nakladatelství 221 403 820   padevet@academia.cz
Martinický Ľubomír, Ing. ředitel Divize konferenčních a hotelových zařízení 221 403 431 731 696 698 martinicky@ssc.cas.cz
Formáček Pavel, Ing. ředitel Divize správy majetku a služeb 221 403 313 603 222 148 formacek@ssc.cas.cz
Kohoutek Jaroslav, Ing. ředitel Divize informačních technologií     kohoutek@ssc.cas.cz
Malý Jiří, JUDr. ředitel Poradenského a správního úseku 221 403 329 731 823 502 maly@ssc.cas.cz
Berková Zuzana, Ing., MBA personální ředitelka, Personální úsek 221 403 331 731 129 095 berkova@ssc.cas.cz
Polcar Ludvík, Ing., MBA
finanční ředitel 221 403 380 737 998 355 polcar@ssc.cas.cz
Divize vnějších vztahů
Sobotková Kateřina, PhDr. ředitelka divize 221 403 454 733 690 788 sobotkova@ssc.cas.cz
Černoch Viktor, Mgr. vedoucí Odboru akademických médií 221 403 531 776 792 474 cernoch@ssc.cas.cz
Špaček Václav, DiS. vedoucí Odboru audiovizuálních technologií 221 403 581 774 295 460 spacek@ssc.cas.cz
Petržílková Monika, Mgr. vedoucí Odboru popularizace vědy 221 403 848 724 943 813 petrzilkova@ssc.cas.cz
Borovský Petr, Mgr. vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů 221 403 851 739 329 858 borovsky@ssc.cas.cz
Švejdová Kamila, Ing. vedoucí Oddělení finanční podpory, ekonom divize 221 403 579 734 263 079 svejdovak@ssc.cas.cz
Kubešová Monika vedoucí Oddělení vztahů s veřejností 221 403 440 733 677 758 kubesova@ssc.cas.cz
Hladíková Dita, Mgr. vedoucí Oddělení protokolu 221 403 278 731 694 243 hladikova@ssc.cas.cz
Svoboda Luděk, Mgr. vedoucí Oddělení interní komunikace 221 403 375 733 690 417 svobodaludek@ssc.cas.cz
Růžičková Markéta, PhDr. vedoucí Tiskového oddělení 221 403 574 777 970 812 ruzickovam@ssc.cas.cz
Divize Academia nakladatelství
Padevět Jiří, PhDr.
ředitel divize 221 403 820 777 135 008 padevet@academia.cz
Svoboda Jiří vedoucí knihkupectví, Brno 221 403 876 777 600 743 svoboda@academia,cz
Franěk Petr vedoucí knihkupectví, Praha – Florenc 221 403 858 739 488 995 franek@academia.cz
Vávrová Jana vedoucí knihkupectví, Praha – Národní 221 403 856   vavrova@academia.cz
Procházková Michaela, Mgr. šéfredaktorka 221 403 844   prochazkova@academia.cz
Gjurišičová Viktorie manažer velkoobchodu 221 403 823 774 135 605 gjurisicova@academia.cz
Brožová Kateřina vedoucí výroby 221 403 846 730 554 451  indrova@academia.cz
Hakenová Šárka manažer maloobchodu 221 403 841 739 249 050 hakenova@academia.cz
Šrotová Jana, RNDr. šéfredaktor časopisu Živa 221 403 847 739 329 890 srotova@ssc.cas.cz
Halašková Jana odborný referent I, kontaktní osoba divize 221 403 820 775 135 603 halaskova@academia.cz

 

Divize konferenčních a hotelových zařízení
Martinický Ľubomír, Ing. ředitel divize 221 403 431 731 696 698 martinicky@ssc.cas.cz
Trnka Roman
ředitel hotelu Vila Lanna a Marna   739 329 865 trnka@vila-lanna.cz
Pšenko Michal ředitel Konferenčního centra AV ČR – zámek Liblice 315 632 112 605 879 738 reditel@zamek-liblice.cz
Jan Křivánek ředitel Konferenčního centra AV ČR – Zámek Třešť   734 773 566 krivanek@zamek-trest.cz
Hampejsová Ivana ředitelka hotelu Mazanka 221 403 701 607 673 876 reditel@hotel-mazanka.cz
Gastronomické služby Národní   221 403 269 733 690 490 bistro@ssc.cas.cz

 

Divize správy majetku a služeb
Formáček Pavel, Ing. ředitel divize 221 403 313 603 222 148 formacek@ssc.cas.cz
Němec Zdeněk, Ing. vedoucí Odboru bytů a ubytovacích zařízení 221 403 865,
224 943 166
739 249 051 nemec@ssc.cas.cz
Knappová Soňa, Ing. vedoucí Provozního odboru 221 403 444 733 216 109 knappova@ssc.cas.cz
Keller Miroslav vedoucí autoprovozu 221 403 496 735 762 766 keller@ssc.cas.cz
Borovička René vedoucí Oddělení správy nemovitostí 221 403 860 739 249 021 borovicka@ssc.cas.cz
Průša Pavel vedoucí Oddělení vnitřní správy 224 240 537,
221 403 272
776 785 386 prusa@ssc.cas.cz
Foltýn František vedoucí údržby, spr. Husova–Jilská 221 403 493 777 323 709 foltyn@ssc.cas.cz 
Juha Josef, Mgr. vedoucí Stavebního odboru 221 403 290 739 246 943 juha@ssc.cas.cz
Divize informačních technologií
Kohoutek Jaroslav, Ing. ředitel divize     kohoutek@ssc.cas.cz
Horáková Lenka, Ing. vedoucí Ekonomicko-správního oddělení 221 403 480   horakova@ssc.cas.cz
Klinerová Zuzana vedoucí Odboru informačních systémů   734 176 344 klinerova@ssc.cas.cz
Macálková Marta vedoucí Odboru správy webů   737 252 239 macalkova@ssc.cas.cz
Papíková Dana, Ing., DiS vedoucí Odboru serverové infrastruktury   730 573 396 papikova@ssc.cas.cz
Jung Martin, Ing. vedoucí Odboru servisu a podpory 221 403 588 733 690 570 jung@ssc.cas.cz
Vondrášek Petr, Bc. vedoucí Odboru správy sítí 266 052 824 605 444 174 vondrasek@ssc.cas.cz

 

Poradenský a správní úsek
Malý Jiří, JUDr. ředitel úseku 221 403 329 731 823 502 maly@ssc.cas.cz
Ondráček Roman, Mgr. vedoucí Administrativně správního odboru 221 403 530 733 690 419 ondracek@ssc.cas.cz
Smekal Martin, Ing. vedoucí CeTAV   731 627 230 smekal@ssc.cas.cz
Šťastná Václava, Mgr. vedoucí Právního odboru 221 403 292 604 283 315 stastna@ssc.cas.cz
Kratochvílová Veronika, Ing. asistentka, kontaktní osoba úseku 221 403 398   kratochvilovav@ssc.cas.cz
Personální úsek
Berková Zuzana, Ing., MBA personální ředitelka 221 403 331 731 129 095 berkova@ssc.cas.cz
Mančalová Lenka specialista lidských zdrojů 221 403 216 731 591 996 mancalova@ssc.cas.cz
Kratochvílová Veronika, Ing. asistentka, kontaktní osoba úseku 221 403 398   kratochvilovav@ssc.cas.cz
Havelková Lucie, Mgr., DiS. vedoucí dětských skupin 221 403 258 604 293 671 havelkova@ssc.cas.cz
Ekonomický úsek
Polcar Ludvík, Ing., MBA finanční ředitel 221 403 380 737 998 355 polcar@ssc.cas.cz
Wenclová Jana, Ing. vedoucí finanční účtárny 221 403 404 605 547 758 wenclova@ssc.cas.cz
Beránková Lenka, Ing.
asistentka, kontaktní osoba úseku 221 403 377 739 583 856 berankova@ssc.cas.cz
Sekretariát ředitele
Jeleňáková Martina odborný referent I 221 403 529 724 361 876 jelenakova@ssc.cas.cz
Miroslava Nalezená asistentka ředitele 221 403 295   nalezena@ssc.cas.cz
Útvar kontroly a řízení rizik
Bártová Martina, Mgr. vedoucí ÚKŘR, koordinátor agendy institucionální odolnosti 221 403 590 602 108 039 bartova@ssc.cas.cz
Poborský Josef, Ing. Manažer kontroly a řízení rizik 221 403 209 734 412 228 poborsky@ssc.cas.cz
Chmelíčková Zita, Mgr. et Mgr. Pověřenec GDPR   732 378 756 chmelickova@ssc.cas.cz
Útvar vnitroakademické spolupráce
Ihnát Pavol, Ing. vedoucí útvaru 221 403 560 774 765 966 ihnat@kav.cas.cz
Navrátilová Irena, Ing. vedoucí sekretariátu SSMP, kontaktní osoba útvaru 542 212 563  602 460 401 navratilova@avcrbrno.cz