HR Award

HR Award

hr_awardStředisko společných činností Akademie věd ČR je od června 2023 držitelem ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu).

Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR Award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Cílem této iniciativy je zavedení strategické koncepce a moderních principů v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.

Oceněním HR Award je Středisko identifikováno jako excelentní pracoviště v oblasti lidských zdrojů, které současným i budoucím zaměstnancům zaručí, že výběrová řízení budou probíhat transparentně, že pracovní podmínky budou odpovídat evropským standardům, že bude dbáno na kariérní rozvoj i na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Získání HR Award je nejen známkou kvality, ale i trvalým závazkem pro pokračující rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro pracovníky ve Středisku.

Na níže uvedených odkazech naleznete dokument „SSČ první volba“ popisující jak a proč SSČ usilovala o prestižní ocenění HR Award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Ve Zprávě o činnosti naleznete dosavadní pokrok v implementaci jednotlivých cílů a opatření. Jednoduchý souhrn všech 21 opatření z Akčního plánu a jejich časový rámec najdete v dokumentu „Opatření v Akčním plánu“. Interní přezkum najdete v dokumentu GAP analýza.

SSČ první volba
Zpráva o činnosti
GAP analýza
Akční plán
Opatření v Akčním plánu

Pro posílení všech zmíněných procesů a zajištění rovného přístupu nejen při výběrovém řízení byl přijat Plán genderové rovnosti.

The Human Resources Strategy for Researchers
EURAXESS Česká republika
Charter and Code

Kontaktní osoba pro HR Award

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Mgr. Andrea Augustinová

+420 221 403 850

Vodičkova 40, 110 00 Praha 1