Zahraniční vědci

Zahraniční vědci

Potřebujete podpořit vědce, kteří přicházejí ze zahraničí?

Jsme informační a konzultační kancelář EURAXESS. Asistujeme při legislativním procesu získání Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Jsme v kontaktu se zaměstnavatelem i vědcem ještě v době jeho pobytu v domovské zemi. Koordinujeme postup při podávání žádosti, máme k dispozici potřebné formuláře. Spolupracujeme s Ministerstvem vnitra ČR při sledování každého jednotlivého případu. Na základě plné moci zastupujeme zahraniční vědce při nutných úkonech.

Multikulturní vědecký tým

Multikulturní vědecký tým

Detail mechanického obráběcího zařízení

Detail mechanického obráběcího zařízení

Zahraniční vědec

Zahraniční vědec

Pohled na horní část tokamaku

Pohled na horní část tokamaku

Osobní asistence

Standardem služeb EURAXESS je osobní asistence, tlumočení a další služby související s jednáním na úřadovnách Odboru azylové a migrační politiky, Cizinecké policii a dalších. Vědci se na nás obracejí opakovaně po celou dobu jejich pobytu v ČR. Průběžně se staráme přibližně o 800 klientů více než 60 různých národností.

Integrace zahraničních vědců

Zaměřujeme se na usnadnění integrace zahraničních vědců i jejich rodinných příslušníků. Nabízíme pravidelné kurzy českého jazyka, diskusní a společenská setkání, výpravy za krásami i kulturou naší země. Umožňujeme navázat pracovní i společenské kontakty mezi vědci různých národností i specializací a jejich českými kolegy.

Kariéra ve vědě a výzkumu

Provozujeme unikátní portál, věnovaný mobilitě euraxess.cz, jehož součástí je, kromě množství praktických informací souvisejících s pobytem zahraničního vědce v ČR, především sekce EURAXESS Jobs&Funding s možností vyhledávání i zadávání volných pozic ve vědeckých týmech v celém evropském výzkumném prostoru.

Praktické informace naleznete na www.euraxess.cz, kam je zároveň možné zadávat volné pracovní pozice a procházet životopisy vědců z celé Evropy.

Kontakt pro služby EURAXESS

Zuzana Maršálková

Zuzana Maršálkováspecialista projektů


+420 221 403 813

+420 739 329 857