Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu či přestupku nebo porušuje interní předpis organizace, právní předpis ČR nebo předpis Evropské unie. Jednou z důležitých podmínek je skutečnost, že se oznamovatel o spáchání určitého protiprávního jednání dozvěděl v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné obdobné činnosti. Kontakt mezi oznamovatelem a organizací zajišťuje tzv. „příslušná osoba“.

Způsoby oznamování

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., (dále jen „povinná osoba“) jsou ústní forma i písemná forma a po dohodě je též možno učinit oznámení osobně. Oznámení jsou přijímána prostřednictvím těchto oznamovacích kanálů:

 • Písemně prostřednictvím elektronické oznamovací platformy
  Elektronická oznamovací platforma je jednoduchá aplikace sloužící k písemné komunikaci mezi oznamovatelem a příslušnou osobou.
 • Písemně prostřednictvím e-mailu
  Oznámení prostřednictvím zabezpečeného e-mailu se zasílají na určenou e-mailovou adresu.
 • Písemně v listinné podobě
  Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu organizace.
 • Ústně prostřednictvím telefonu
  Telefonicky lze podat oznámení na zabezpečené telefonní lince.
 • Osobně
  Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů.

Veškeré detailní informace o způsobech oznamování a následné komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem jsou uvedeny v aplikaci vnitřního oznamovacího systému.

Kontakty

Kontaktní (příslušná) osoba: Ing. Josef Poborský

Vstup do vnitřního oznamovacího systému

Informace o podaném oznámení

Zásady zpracování osobních údajů

Kontaktní osoba

Josef Poborskýmanažer kontroly a řízení rizik
+420 239 050 505