Poslání

Poslání

Středisko společných činností AV ČR je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím.

Aktivity Střediska společných činností

  • informační technologie, elektronické komunikace, správa sítí, databank a informačních systémů,
  • vydávání vědeckých a odborných publikací, vědecky zaměřených periodik pod zn. Academia, provozování knihkupectví, internetového knihkupectví a literárních kaváren,
  • vydávání časopisů,
  • zajišťování popularizace vědy a marketingu, výroba audiovizuálních děl, komunikace s médii,
  • pořádání konferencí, školení a odborných seminářů, kulturně-vzdělávacích aktivit a výstav,
  • poskytování právní podpory, metodická činnost v oblasti průmyslově právní ochrany,
  • správa nemovitostí, provoz vlastních ubytovacích a stravovacích zařízení, bytového hospodářství, investorsko-inženýrská činnost atd.,
  • podpora a služby v oblasti transferu technologií, znalostí a informací,
  • provoz předškolních zařízení,
  • nákup energií na burze.